söndag 24 april 2016

Föräldraförsäkring!

En ny undersökning har gjorts om föräldraförsäkringen. Det visar sig att 7 av 10 föräldrar vill att mammor och pappor ska dela lika när det gäller föräldraförsäkring. försörjning och ansvar för barnen och hemmet. Och det är inte bara högutbildade yngre kvinnor som vill ha ökad jämställdhet utan det är ganska jämt fördelat  mellan olika grupper av människor.

Det enda konstiga är att det ändå är att mammorna tar ut fler föräldradagar jämfört med papporna. Ja, det är ett bekymmer förstås. Men sociologerna tror att det är inkomstskillnaderna som gör att det blir så snedfördelat.

Så finns röstningsmöjligheter under artikeln där man kan läsa om den här undersökningen. Man kan kryssa i om man tycker att 1. föräldrarna ska vara hemma lika mycket 2. mamman ska vara hemma mer 3. pappan ska vara hemma mer 4. det är upp till varje familj att bestämma. Och konstigt nog har de allra flesta pluppat i att varje familj ska få bestämma själva.

Det är väl konstigt. Hur verkligheten aldrig riktigt stämmer överens med hur det borde vara.

För tänk om det är så hemskt att fler mammor faktiskt vill vara hemma med barnen. Att de vill det mer än vad papporna vill det. Och att det faktiskt är därför mammorna roffar åt sig flest dagar. Tänk om.

Själv är jag så trött på den där föräldraförsäkringen. De där 480 dagarna man får. På nåder. Men något har gått fel. Föräldraförsäkring borde inte vara till för att stipulera en bortre gräns för när man inte längre får lov att ta hand om sitt barn. Föräldraförsäkring borde vara till för att garantera människor att kunna vara hemma en viss tid från sitt jobb utan att förlora det. MEN att det finns andra val att träffa. Som i andra länder. Det finns nämligen länder där man har föräldraförsäkring med betald ledighet en viss tid. Och sedan ett skattesystem som möjliggör för människor att välja. Som tar hänsyn till att man är en familj och att man är två kring barnet. Och där man kan göra valet att låta en förälder avstå från arbete för att arbeta hemma istället.

Föräldraförsäkringen kom till som just ett sätt att se till att arbetande mödrar skulle kunna behålla sitt arbete. Men varför var det tvunget att bli helt tvärtom? Från att inte kunna arbeta när man hade småbarn till att inte kunna vara hemma med barn? Det blir ju bara en omvänd orättvisa.

Men det är så det ska vara. Vi ska få våra barn. Vi ska få våra 480 dagar som vi till varje pris SKA vilja dela precis lika. Så är det bestämt och då ska det bli så.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar