måndag 25 april 2016

9 av 10 förskolor...

...på Gotland har dålig ventilation. Det beror på att det finns för många människor i lokalerna. Barngrupperna är för stora helt enkelt. Det här kan leda till ökade allergisymptom och försämrad prestation.

Ja, och så brister tydligen varannan förskola när det gäller städningen också.

Och på var tredje förskola finns brister i hygien och smittskyddsrutiner.

Det låter trist. Lite som ett nytt fattigsverige som håller på att växa fram. Eller som redan har växt fram. Fast nu är det inte torparstugorna och de trånga lägenheterna i storstäderna som är problemet utan de offentliga miljöer där barnen vistas på dagtid under sin barndom. Allt går i ring.

Det är hur som helst märkligt att föräldrar genom ekonomiska och attitydmässiga styrmedel tvingas lämpa in sina barn i undermålig verksamhet. Hur kan någon bestämma över huvudet på de som på pappret är ansvariga. Vi kanske inte vill att våra barn ska tillbringa den största delen av sin barndom i dåligt ventilerade och smutsiga miljöer.

Men så får det vara. För arbetslinjen och jämställdheten kräver det. Så är det bestämt och det är värt vissa offer. För när vi är framme vid målet (vad det nu är) så kommer allt bli så mycket bättre. Kanske.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar