onsdag 30 november 2016

Historieätarna 3

Historieätarna är en intressant programserie. Det sägs saker som skulle kunna vara någon slags kritik mot nutida förhållanden i detta land...kanske helt oavsiktliga...men om  man tänker lite så förstår man...ser likheterna i stolligheterna som begicks i förfluten tid. Jag tänker på programmet där man berättade om tandvårdsexperimenten som genomfördes på sk sinnesslöa människor. Man gav dem mängder av kola och annat sött för att se om de fick karies av det. Och det fick de. Och så lärde man sig att laga hålen också. Det sa de inte i programmet men det har jag läst någonstans tidigare. Kanske är det sant? Programledarna var tagna över människosynen...att utnyttja svaga människor på det här sättet. En historiker berättar att det var logiskt ändå...alla skulle bidra, dra sitt strå till stacken i folkhemsbygget. Kunde man inte arbeta och stå i så kunde man i alla fall bidra med sin kropp. Komma till nytta. 

Det är inte helt lätt att se likheterna...men de finns...håller inte vi också på med ett experiment där vi utnyttjar de svaga? Vad annars är det att separera mor och barn från 1 års ålder, eller ännu tidigare? Det har aldrig prövats förut. Jo, i Kina, Ryssland, DDR, Nordkorea...Men annars har mänskligheten inte i stor skala ägnat sig åt att med ekonomiska styrmedel skilja mor och barn åt för att bedriva fostran av barnen, under i princip hela deras barndom, på institution. Det är något nytt. Och nyttotanken finns där också. Mammorna måste ut ur hemmen. De måste bidra till tillväxten. Och utan barnen...skulle vi ha en betydligt mindre arbetsmarknad...så de kommer till nytta de också. 

Undrar om ett par käcka programledare om 50 år eller så kommer att stå och himla med ögonen och oja sig över att man experimenterade med våra svagaste och minsta medborgare. Undrar om man kommer att kunna se vårt eget experiment utifrån, värdera det, analysera det, döma ut det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar