onsdag 11 maj 2016

Familjeförmåner i Tyskland

I Tyskland ser det ut så här när det gäller skattesystemet:

Upp till 8004 euro är skattefritt per år. För ett gift par gäller 16 009 euro.
Skattesatsen är precis som i Sverige progressiv - alltså blir högre ju mer man tjänar.
Den lägsta skattesatsen är 14 % - alltså på inkomster över 8004 euro per år. Den högsta skattesatsen är 45 % och den betalar man om man tjänar mer än 250 731 euro per år eller 501 642 euro per år för ett gift par.

I Tyskland beskattas gifta par tillsammans. Man delar alltså den sammanlagda inkomsten i två delar och så beskattar varje individ för sin del. Detta är en fördel om en av parterna tjänar väldigt lite eller inget alls.

Så har man rätt till föräldraledighet precis som i Sverige.

Man har något som heter Mutterschutz och det innebär att man har ett sysselsättningsförbud 6 veckor innan förlossningen och 8 veckor efter. Efter detta kan man börja arbeta eller ta ut Elternzeit. Båda föräldrarna har rätt till 3 års föräldraledighet som de kan ta tillsammans eller efter varandra eller växelvis. Man har rätt till 2 års tjänstledighet men kan ansöka om ett tredje år.

Om man är föräldraledig i 3 år berättigar det till pensionspoäng som motsvarar en tysk medellön.

Alla som bor i Tyskland har rätt till barnbidrag. För första och andra barnet får man 190 euro vardera per månad. För det tredje barnet får man 196 euro och från och med det fjärde 221 euro i månaden.

Barnbidraget betalas ut oavsett vad föräldrarna tjänar. Men vilken inkomst man har är relevant när man gör sin skattedeklaration eftersom man har rät att göra ett sk barnavdrag för varje barn. För varje barn har man rätt att dra av ett visst belopp från den skattepliktiga inkomsten. För varje barn får man räkna av 7 152 euro per barn och år (2015 års siffror). Detta leder till minskad inkomstskatt. Här kontrolleras vad som ger bäst effekt i varje enskilt fall - barnbidraget eller skattefördelen genom barnbidrag. Har man fått mer i barnbidrag än vad skatteminskningen skulle bli genom barnavdrag justeras ingenting. Är skattefördelen högre får man mellanskillnaden som avdrag.

I Tyskland har man alltså många fördelar jämfört med här i Sverige:

1. Att man har ett högre grundavdrag - alltså inte beskattas alls förrän man tjänat ca 80 000 kr.
2. Att skattesatserna är lägre än här.
3. Att man får göra ett barnavdrag på drygt 70 000 kr per barn och år - från sin skattepliktiga inkomst.
4. Att man har sambeskattning och alltså kan avstå från en lön om man så vill.
5. En sak till - den generella momsen som i Sverige är 25 % är 19 % i Tyskland.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar