torsdag 23 februari 2017

Modersinstinkter

I dagens tidning läser jag en insändare som handlar om mjölk och kor och köttfria måndagar. Insändarskribenten vill att skolorna ska sluta servera mjölk, ost och smör på de köttfria dagarna man har i skolan. Mjölken ska fasas ut både för miljöns och kalvens skull. Kor och kalvar utsätts nämligen för ett stort lidande i mjölkindustrin. Korna kan mjölkas därför att de har fått en kalv. Men korna har lika stark modersinstinkt som människor. Och då är det så elakt att skilja ko och kalv åt bara för att vi ska få vår mjölk.

Men har vi mammor modersinstinkter? Hur länge gäller de? 480 dagar delat med 2 enligt politikerna. Helst mindre. Är det grymt att skilja mor och barn åt mot deras vilja?

Det är inte konstigt att kor och kalvar behandlas hårt...människor behandlas lika hårt. Korna får ställa upp med sin mjölk. Och då behövs det en kalv. Kvinnor måste ställa upp med sitt förvärvsarbete. Och då kommer barnen väl till pass. De behövs i barnindustrierna så att kvinnorna har något att arbeta med. Mödrar har reducerats till barnproducenter och löneslavar. Sånt har moderskapet blivit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar