torsdag 23 februari 2017

8 timmars arbete, 8 timmars fritid, 8 timmars sömn

En gång i tiden stred arbetarrörelsen för:

8 timmars arbete
8 timmars fritid
8 timmars sömn

På den tiden när detta realiserades var de allra flesta mammor hemma. Detta innebar alltså att en familj kunde klara av att driva runt sig själv på 8 timmars förvärvsarbete per dag. Kvinnan arbetade hemma.

Nu strider arbetarrörelsen för att "alla som kan ska arbeta". Kvinnor som män går till arbetet och arbetar heltid. Detta är den svenska modellen. En familj förväntas alltså numera arbeta 80 timmar i veckan.

I Sverige är kvinnor sjukskrivna mer än i övriga EU. Politikerna själva vet om och erkänner att det beror på det höga svenska arbetskraftsdeltagandet. Man pratar om att kvinnor blir sjuka av dubbelarbetet. De arbetar hemma och på jobbet. Detta ska man komma till rätta med genom att männen ska vara föräldralediga lika mycket som mammorna. Mammorna ska alltså få färre föräldradagar än vad de har idag.

Det skevar. Man pratar om dubbelarbete. Man erkänner alltså att arbetet hemma faktiskt är arbete och inte fritid. Om man inte förstod detta eller accepterade att det är på detta sätt så skulle man inte prata om att hemarbete är just "arbete".

Alltså: En familj förväntas förvärvsarbeta 80 timmar i veckan samt arbeta hemma. Vad hände med 8 timmars arbete, 8 timmars fritid och 8 timmars sömn?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar