onsdag 22 februari 2017

Alla som kan ska jobba

Nu är det dags för hårdare tag tycker sossarna. I en debattartikel i Aftonbladet kan man läsa om sossarnas visioner för Sverige. Det allra viktigaste är att ALLA SOM KAN SKA JOBBA. 

Den svenska modellen innebär att både män och kvinnor arbetar. Alla ska ha ett jobb att gå till eftersom alla då blir del av en gemenskap där de kan utvecklas och lära nytt. 

När alla som kan arbetar skapas den tillväxt som gör det möjligt att stärka välfärden och ge alla människor chansen att bidra till ett ännu bättre samhälle. 

Vi har kommit en bit. Vi har högst sysselsättningsgrad i EU. Och det beror på att Sverige är det land i EU med högst andel förvärvsarbetande kvinnor. Och detta är sossarna stolta över. Arbete och egen lön ger kvinnor och män möjlighet att bestämma över sina liv, vem man ska leva - och inte leva - med. Att ha en egen lön gör att man kan handla saker utan att be någon annan om lov. 

Men sossarna är inte nöjda. DE ÄR INTE NÖJDA FÖRRÄN ALLA SOM KAN JOBBA OCKSÅ JOBBAR. Och det är här de nyanlända kvinnorna kommer in i bilden. 

Nyanlända kvinnor arbetar inte tillräckligt mycket. Det tar alldeles för lång tid för dem att komma i arbete. Det här är oacceptabelt. I Sverige bygger vi vårt välstånd på att ALLA SOM KAN SKA JOBBA. 

Sossarna ska fortsätta att ta bort de hinder som gör att kvinnor inte kan jobba lika mycket som män. 

Hur gör man det då? Jo...
- vårdnadsbidraget är redan borttaget. Detta stimulerade framför allt utländska kvinnor att stanna hemma. 
- föräldraförsäkringen måste ändras så att de nyanlända ska börja jobba snabbare. 
- etableringsersättningen måste dras in för den som inte aktivt söker arbete. 

MEN DETTA ÄR INTE NOG.

ALLA, KVINNOR SOM MÄN, ÄR SKYLDIGA ATT GÖRA SIG ANSTÄLLNINGSBARA. 

- Utrikes födda kvinnor kommer att behöva utbildas, få mer språkundervisning och få en snabbare validering av tidigare yrkeserfarenheter och kompetens. 
- Mer SFI. Man ska ställa högre krav på kvinnor som är hemma med äldre barn att läsa SFI och öka möjligheterna att studera under föräldraledigheten.
-Det måste till enklare vägar in på arbetsmarknaderna. Extratjänsterna inom offentlig sektor ska bli fler. Detta stärker välfärden. Detta avlastar lärarna med arbetsuppgifter. Detta gör att det blir bättre trivsel på äldreboendena. 
- Föräldraförsäkringen får inte bli en fälla som håller kvinnor borta från arbetsmarknaden. Dagarna måste delas lika mellan män och kvinnor. 
- Barnomsorg är bra. Kvinnor kan komma i arbete lättare om barnen lämnas in på förskolorna. Barnen lär sig svenska bättre. De får kompisar. De utvecklas i en lärande miljö. Därför ska ALLMÄN FÖRSKOLA från 2 år införas. Detta är en FRIHETSREFORM för både barn och vuxna. 

HALVA MAKTEN OCH HELA LÖNEN - DET GÄLLER FÖR ALLA KVINNOR I SVERIGE. 

Ett arbetarparti har talat. Och ett arbetarparti är det i sanning. Det handlar inte om att värna arbetarna och se till att de får det bättre. Nä, det handlar om att få ALLA ATT ARBETA. Undrar om de själva hör hur det låter? De hårda orden ekar och i återklangen hörs ett "Arbeit macht frei". Arbete. Arbete. Arbete. ALLA SOM KAN SKA ARBETA. Vibbar av arbetsläger infinner sig. Umschlagsplats...vilka kan arbeta. Höger och vänster. De som kan ARBETA och de som inte kan ARBETA. Människan som råmaterial, humankapital...vad kan vi användas till. ARBETA. Om ni arbetar får ni det bra. Ni får välfärd. Vilken välfärd? Förskola, fritids, en jävla massa lärare och outbildat folk i skolan, äldreboenden. En enorm offentlig sektor. Människorna har sina dubbla syften...arbetare och föremål för arbetet. 

Och orden som används. Man pratar om populism. Är inte detta populism? Allmän förskola är en FRIHETSREFORM. Barnen frigörs från föräldrarna. Föräldrarna, särskilt mamman, frigörs från barnen. Att vara fri är att inte ta hand om sina barn. Att vara fri är att ARBETA. Om vi arbetar får vi MAKT...makt att skilja oss om vi vill, makt att köpa massproducerat skräp utan att be någon om lov, makt att ge bort nästan all sin vakna tid till välfärdsmaskineriet, makt att sköta hobbyjobbet hemma på kvällar och helger, makt att lämna in sina barn till institutionsfostran och ensamtillvaro hemma sedan. Det är makt det. Det är livskvalitet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar