måndag 6 februari 2017

Det rör på sig...

...i föräldraförsäkringen. Det kliar i fingrarna hos de styrande att göra något åt mammorna, åt mammornas olydnad. Mammorna envisas ju med att försöka vara hemma så länge som möjligt med sina små barn. I alla fall tillräckligt många för att det ska vara ett problem. Det finns nämligen kryphål i föräldraförsäkringen. Alltför stora kryphål. Och detta gillas varken av liberalserna eller av socialdemokraterna. Kvinnorna måste jobba mer. Annars får de för låg livslön och riskerar att bli fattigpensionärer. Så något måste göras.

Liberalerna vill:

1. Ha färre föräldrapenningsdagar men högre ersättningsnivå.
2. Ha sk ökad valfrihet. 100 % ersättning (alltså av taket på ca 37 000 kr) en kortare tid eller 70 % ersättning lite längre. Fast fortfarande är det fråga om kortare tid än med nuvarande regler. Med hög ersättning blir det 360 dagar och med den lägre ersättningen blir det 420 dagar.
3. Man ska inte längre ha rätt att arbeta 75 %. Det ska nu räcka med högst 1 timmes arbetstidsförkortning per dag.
4. Man ska inte kunna dra ut på dagarna på samma sätt som nu. Man måste ta ut 80 % av dagarna innan barnet fyller 2 år. Resten av dagarna kan sparas tills det år då barnet blivit skolpliktigt.
5. Man ska få högre ersättning vid vab. Detta är för att stimulera papporna (eftersom de oftast tjänar mer än mammorna att vabba mer.
6. På något sätt ska man anpassa föräldraförsäkringen till företagare. Detta ska undersökas.
7. Man ska få överlåta icke-öronmärkta dagar till en tredje person.
8. Förändringarna ska inte genomföras retroaktivt.

Syftet med förändringarna är att skapa ett jämställt, barnvänligt och föräldravänligt land. Förslagen kommer att skapa en ökad kraft i utvecklingen mot jämställdhet. Alla föräldrar, oavsett kön, kommer att få samma chanser att kombinera jobb och familjeliv. Och alla slags familjekonstellationer kommer att bli sedda.

Hmm, föräldrar får alltså en bättre möjlighet att kombinera jobb och familjeliv om de får mindre tid med barnen? Det är barnvänligt att barn måste lämnas bort ännu tidigare än nu. Det är föräldravänligt att skiljas åt från barnen ännu tidigare. Det låter konstigt. Men så kan det vara. Att vara liberal kan vara att sätta upp hinder. För bara de sanna liberalerna vet vad som är det rätta att välja. Och då måste man gå in och bestämma förstås.

Men det finns de som är ännu mer förtjusta i att bestämma. Och det är socialdemokraterna. De vill gå ännu längre.

Socialdemokraterna tycker att Liberalernas förslag är bra. De tycker också att det är en kvinnofälla att det går att dra ut på föräldradagarna. De tycker också att det är bra om ersättningsnivåerna höjs. Men de tycker att Liberalernas förslag är för klena. De kommer inte att få en reell effekt på jämställdheten.

De menar att föräldrar redan i nuläget tar ut minst 80 % av ledigheten innan barnet är 2 år. De menar också att möjligheten att välja mellan 100 % eller 70 % inte kommer åt det faktum att kvinnor i högra utsträckning väljer att dryga ut dagarna och att män tar dagar koncentrerat. Detta medför att kvinnor ÄVEN I FORTSÄTTNINGEN skulle kunna vara frånvarande i flera år från arbetsmarknaden.

Detta måste stävjas. S menar att man måste STRAMA ÅT  möjligheterna att dryga ut dagar. Man kan till exempel se till att ett starkare inkomstskydd villkoras inte bara med ett färre antal dagar totalt utan även med en högre takt i uttaget. Och tidsgränsen för när föräldrapenningsdagar fryser inne bör tidigareläggas.

Det krävs också insatser inom barnomsorgen för att på allvar kunna jämställa mäns och kvinnors arbetskraftsdeltagande. Om inte är risken stor att kvinnor fortsätter att gå ner i tid lika mycket som förut men får stå utan ersättning. Och detta gäller främst arbetarkvinnor som inte har råd att köpa avlastning i hemmet.

Det som måste göras är:

- Att stärka ALLA BARNS RÄTT TILL HELTID I FÖRSKOLAN samt att garantera barnomsorg på DYGNETS ALLA TIMMAR. Dessutom måste villkoren för personalen förbättras.
- Att föräldraförsäkringen INDIVIDUALISERAS. Dagens ojämställda uttag skapar en strukturell diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden. Det leder till längre kvinnolöner, ofrivilligt deltidsarbete och lägre pensioner. Individualiseringen av föräldraförsäkringen är därför den allra viktigaste reformen för jämställdheten.

Socialdemokratkvinnorna hoppas att de tillsammans med liberalkvinnorna ska kunna fortsätta driva på för att en jämställd föräldraförsäkring blir verklighet.

Ja, det är härligt! Det går framåt! Hela tiden framåt mot målet...som är att varje vuxen människa befinner sig på heltid på arbetsmarknaden och att varje barn under, säg 10 års ålder, befinner sig i statlig institutionsvård. Vad barnen har för sig sen...ja, det är det ingen som bryr sig om. I Sverige börjar barn i förskolan mellan 1 och 1,5 års ålder i allmänhet. Men detta duger inte. Det måste bli bättre. Att vara förälder är inte att ta hand om sina barn, vara tillsammans med dem, bry sig om dem, inte på arbetstid i alla fall. Barnens rätt är att befinna sig heltid (vilket jag har förstått innebär 60 timmar i veckan) på förskola. Detta är barnens rätt. Och det är fantastiskt om det kan bli så. Jämställt och liberalt och socialdemokratiskt...allt på samma gång.

Jag hoppas att det blir så här. Jag hoppas verkligen att politikerna visar lite stake nu och gör det de vill och tycker är rätt. Varför jag hoppas det? Jo, för att det är nog den enda vägen framåt. Vi måste genom skärselden först...ont ska med ont fördrivas...det måste bli värre innan det kan bli bättre. Förskolan går redan på knäna. Det finns inte pedagoger nog, inte vikarier nog, inte lokaler nog. Och kvinnorna är mest sjukskrivna i hela EU. Och ändå vill politikerna ha mer av allt detta som skapar problemen. Så vräk på...kör på...det är nog den enda medicinen. Och det är ju lika bra att det går undan...så vi kan komma fram till kollapsen någon gång!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar