måndag 23 januari 2017

Kostnader

Jag läser att hemmavarande barn som har börjat förvärvsarbeta kostar 4240 kr i månaden att ha i huset. Två privatekonomier uttalar sig i en tidningsartikel. De är ense om att det är rätt att hemmavarande förvärvsarbetande barn betalar denna summa hemma.

Jag tänker...om hemmavarande förvärvsarbetande barn kostar 4240 kr i månaden så kostar väl hemmavarande icke-förvärvsarbetande barn det också. Åtminstone de lite äldre..från 13 och uppåt kanske. Men barnbidraget är bara drygt 1000 kr i månaden. Och ännu mindre när barnen fyller 16 år. Då får de inga pengar under sommarmånaderna. Då förväntas de försörja sig själva.

Vad är logiken i det? Om barn kostar pengar att ta hand om och inte kan tjäna egna pengar...varför ska föräldrarna försörja dem med skattade medel? Varför har staten beslutat sig för att inte ta hänsyn till föräldrarnas försörjningsbörda? Varför anser man att en knapp fjärdedel av vad barnen kostar räcker till barnens försörjning? Varför har vi inte som i andra eu-länder ett skatteavdrag för varje barn som försörjs inom familjen?

Men jag vet ju svaret. Om vi skulle ha skatt efter försörjningsbörda skulle folk få för mycket frihet. Då skulle vi kunna få för oss att leva på en lön. Ta hand om våra egna barn. Och det går inte för sig. Inte på villkors vis.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar