onsdag 21 september 2016

Preposition + ing-form


Senaste gången jag och 12 -åringen gjorde engelska tillsammans handlade grammatiken om preposition + ing-form. Vi har kommit till bok 2 från 50-talet, Go for English book 2. Vi har kommit till stycke nr 18 och befinner oss alltså någonstans i mitten av det andra studieåret av engelska. Man kan konstatera att man gick fort fram för 50 år sen. Grammatikmoment efter grammatikmoment togs upp. Alltid på samma sätt...först förekommer det man vill studera extra mycket i en text. Sedan kommer en grammatisk förklaring och så följer övningar av olika slag. Glosor och uttryck tas upp. Stavningsregler och uttalsregler kommenteras och exemplifieras. Och så släpper man inte grammatiken som hittills gåtts igenom...
Den här gången handlade det alltså om preposition+ing-form. Man får reda på vilken regel som gäller - alltså att när vi i svenskan har preposition+infinitiv (han gick utan att säga något) har man i engelskan preposition+ing-form (han gick without saying something). Sedan kommer några översättningsmeningar. Och så kommer det mer i övningsboken som hör till.

Först gås stavningsreglerna igenom.
1. att stumt slut-e faller bort framför -ing - tex take - taking
2. att enkel slutkonsonant fördubblas om den föregås av enkel vokal - tex sit - sitting, run - running. 
Sen får man skriva ing-form av en massa verb för att träna på stavningsreglerna.

Efter det får man översätta en liten del av meningar - alltså fokusera bara på ing-form.
1. Daisy is afraid (för att simma) in the sea.
2. She went for a walk (istället för att stanna) at home.
3. Nothing could stop Dick (från att resa) to India.
4. Mr Baker left the hotel (utan att betala) his bill.
5. He made a lot of money (genom att sälja) cars.
6. My cousins are very fond (i att spela) golf.
7. Tom is interested (av att läsa) the sports news.

Slutligen kommer ett gäng översättningsmeningar. De handlar inte om preposition+ingform utan anknyter till texten. I anknytning till texten togs olika ord för "död" upp - die, dead, death, kill. Sedan får man träna på starka verb-die-died-died, find-found-found, fall-fell-fallen. Pluskvamperfekt - "hade varit" - dyker upp också ett par gånger  - had been. 
-Vet du, att major Morton är död? -Är han död? - När dog han? -Han dog i morse. Han föll från ett fönster på tredje våningen. Man (=De) fann honom på trottoaren. -Hur gammal var han? - Det vet jag inte, men jag tror att han var omkring 55 år gammal. - Hade han varit i Afrika i många år? - Jo, det hade han. Han hade varit storviltjägare och dödat många lejon. 


Och så slutar textavsnittet med en limerick! Den läste vi högt tillsammans några gånger! Och vi skrattade! Den är rolig! Och föranleder funderingar på hur våra ord är! Att saker kan uttalas på samma sätt men ändå betyda helt olika saker! Inga kommentarer:

Skicka en kommentar