onsdag 21 september 2016

Kanada...

...är på g och vill få ut fler kvinnor i arbete! Kanada måste öka sin produktivitet. Den är nämligen 20 % lägre än den i USA. Och det är här kvinnorna kommer in i bilden. Kvinnorna är en del av lösningen. Om bara 1 procent fler av kvinnorna deltog i arbetsmarknaden skulle produktiviteten öka med o,2 till 0,4 procent per år. Så om gapet mellan manlig och kvinnligt arbetskraftsdeltagande skulle slutas skulle BNP öka med 4,5 procent! 

Kanada har redan gjort fina framsteg. 1980 vad den kvinnliga sysselsättningsgraden 60 %. Då var de bara lite efter USA men långt efter de nordiska länderna  - "which led the pack"! För vi har ju lett ligan när det gäller kvinnor som förvärvsarbetar länge! Nu ligger Kanadas bättre till, Kvinnornas sysselsättningsgrad är på 80 %. De har gått om USA - märkligt nog sjunker det kvinnliga arbetskraftsdeltagarna där. Fortfarande ligger de efter Sverige! För vi är ju bäst i ligan, the leader of the pack!
Det är intressant att studera diagrammet. Där tronar vi högst upp. The leader of the pack! Sweden. VI är bäst. Kvinnorna jobbar mest! Vi har vunnit. Och ändå är vi inte framme. Vi kommer kanske aldrig i mål. För man hör ständigt politiker säga att kvinnor måste jobba mer. De måste sluta upp med att jobba deltid. De måste jobba heltid. De måste sluta upp med att vara hemma så infernaliskt länge, ett år eller nåt, med varje barn de föder till världen. De måste jobba längre, det räcker inte med 65 år längre. För pengarna räcker inte. Alla skattekronor kvinnor och män betalar in räcker inte längre, de räcker inte till en bra skola, förskola, sjukvård, polisväsende, underhåll av vägar och järnvägar...och de räcker inte till ordentliga pensioner. Det är väl konstigt ändå. Så kanske att Kanada skulle tänka efter lite innan de spurtar ikapp oss. Kanske är vi inte bäst, inte om man tänker efter. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar