måndag 20 juni 2016

En helt annan klass!

I Finland är de bekymrade. De är bra på att ta ut pappaledighet jämfört med Storbritannien och Frankrike. Men de är inte i närheten av Sverige. Och det är ett bekymmer. Sverige är i en helt egen klass när det gäller attityder och hur man delar upp föräldraledigheten. 

Man har kommit fram till att politikerna har stor makt över jämställdheten i familjen. De politiska beslut som fattas påverkar familjerna och deras val direkt. Finland kommer alltså inte att bli mer jämställt om de inte jobbar för det. Man måste målmedvetet sträva efter att göra mammor och pappor mer jämställda. Som i Sverige där de svenska politikerna medvetet arbetat för ett mer jämställt familjeliv sedan 60- och 70-talen. I Finland är det mammorna som tar ut mest av förädraledigheten. Och där finns inga vikta dagar för pappan. Det vore kanske bättre om det vore mer förutbestämt, alltså ingen valfrihet, för då blir det lättare att komma överens inom paret funderar någon som funderar över såna här saker i Finland. 

Ja, det är nog bättre om det är mer förutbestämt, mindre valfrihet. För då gör folk som de som bestämmer säger. Då lyder folk. Det är som med lördagsgodis. Får man inte äta godis på andra dagar än lördagar och det dessutom inte finns en chans att få tag på godis då äter barnen inte godis annat än på lördagarna. Det är lätt att följa reglerna. Det är lätt att lyda när det inte finns något val. 

En helt egen klass. Det är Sverige i. Det låter bra. Fast är det bra att vara bäst? I en helt egen klass? Det är sånt man inte vet riktigt. Det är inte alltid bäst att vara bäst. Det beror lite på vad det gäller för något. 

Det är ju sant att svenska politiker jobbat målmedvetet på att få oss jämställda. De har jobbat och strävat i 50 år nu. Mer ändå om man börjar räkna från det att Alva Myrdal presenterade sina idéer. Men blev det bättre? Vad i så fall? 

Papporna är hemma lite mer.
Mammorna är hemma mycket, mycket mindre.

Barnen har fått mycket, mycket mindre tid med sina föräldrar, i sitt hem.
Man kan inte längre försörja sin familj på en lön. Om man inte tjänar väldigt bra, eller är väldigt, väldigt ekonomisk.
En familj klarar sig inte på att förvärvsarbeta 40 timmar i veckan längre. 80 timmar krävs nu. 

Kvinnornas sjukskrivningar har ökat och fortsätter att öka.
Skilsmässorna har ökat och nu leder vi ligan i EU. Vi är bäst på att skilja oss.
Barnens psykiska hälsa har försämrats och fortsätter att försämras.
Vab-rekord slås varje år så den fysiska hälsan verkar också försämras hos barnen.
Barngrupperna inom förskola och på fritidshem är stora. Pengarna som skattebetalarna satsar för att ge alla barn omsorg utanför hemmet räcker inte till en godtagbar kvalitet. 
Skolresultaten har försämrats och fortsätter att försämras. 
Mobbing inom förskola och skola har ökat kraftigt. 

Ja, vi är i en helt egen klass. Vi är bäst. Finland skulle nog tänka till lite innan de målmedvetet börjar jobba för att bli som vi. Det är inte alltid bäst att vara bäst. 

1 kommentar: