onsdag 17 januari 2018

Tyska

Tyskan för en tynande tillvaro i skolan. Det händer inte mycket. Sonen har efter ett och ett halvt års studier haft kanske 10 glosläxor och ett par tre läxor med fraser. Han har fått lära sig att böja svaga verb i presens. De har haft några lektioner om substantivens genus (som om det skulle hjälpa att prata om genus!!! Man måste väl träna in varje ords genus...men det är inte på modet längre). Det är väl ungefär det hela.

Vi jobbar hemma. Inte mycket för det hinner vi inte. Men vi gör lite varje vecka. Jag har skaffat mig en lärobok från 1950-talet. Den är gjord för studenter som vill lära sig tyska på egen hand eller som vill repetera första årets tyska...alltså första året på realskolan...motsvarande 7:an i år alltså.

Det är chockerande att läsa listan på den grammatik som ska läras in under det första året av tyskstudier:

- Presens av verbet sein
- Presens av verbet haben
- Presens av svaga verb
- Presens av svaga verb; ändelserna -est och -et
- Substantivens sex deklinationer
- Personliga pronomen i nominativ och ackusativ
- Possessiva pronomen
- Dativ
- När skall dativen användas?
- Presens av modala hjälpverb
- Verbet werden
- Imperativ
- Imperfektum av svaga verb
- Imperfektum av haben, sein och werden
- Reflexiva verb
- Imperfektum av modala hjälpverb och wissen
- Prepositioner med ackusativ
- Prepositioner med dativ
- Perfektum
- Perfekt particip utan -ge
- Pluskvamperfektum
- Oregelbundna verb
- Prepositioner med dativ och ackusativ
- Genitiv
- Starka verb
- Hjälpverbet sein
- Adjektivets starka böjning
- Adjektivets svaga böjning
- Adjektivets komparation

Tja, vad säger man!? Man får väl konstatera att efter detta är man redo att börja skriva eget. Man har fått verktygen för att klara av det. Man har börjat i rätt ände.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar