söndag 12 mars 2017

Integritet

Man jobbar med integritet i förskolorna nu. Eller man skriver om att man gör det i alla fall. Hur det är i verkligheten...ute bland barnen i förskolorna...det vet man kanske inte riktigt. Men det är ju det här med barn och övergrepp. Det kan ju hända att vuxna som är tillsammans med barn har elaka avsikter och gör sånt man inte ska göra mot barn. Och eftersom det är så måste man lära barnen att värna sig. Man måste lära barnen integritet.

En ny kampanj har inletts. Treskablinoll heter den och den arbetar för barns rätt till en trygg barndom. I varje skolklass finns tre barn som är sexuellt utnyttjade och målet är att det ska vara noll. För att nå dit måste varje barn i Sverige lära sig vad integritet är. Barnen måste UNDERVISAS i vad integritet är redan från tidig ålder. Experter, tex kriminologer, barnpsykologer, personer som jobbar på platser där barn vistas ska skapa brottsförebyggande och utbildade lösningar.

I en tidning kan man läsa om hur en kommun börjat jobba efter treskablinollkonceptet. En förskolechef säger att det är jätteviktigt att jobba med barns integritet och inte bara göra saker över huvudet på dem. Man ska lära barnen att hålla upp sin hand och säga stopp. Man ska inte låta tillfälliga vikarier byta blöja på barnen. Barnen ska lära sig att klara av sin hygien tidigt. Vuxentillgången till toaletter och skötrum ska begränsas. Pedagogerna ska också göra övningar med barnen så att de lär sig uttrycka och tolka känslor. Förskolechefen säger att barnen förstår väldigt snabbt. Och även barn som inte kan prata riktigt kan teckna känslorna tidigt.

Jag blir yr. 30 % av barnen utsätts för övergrepp. På informationssidan för treskablinoll står det att 90 % av övergreppen begås av närstående. Då är alltså inte förskolan ett problem? Det är föräldrarna. Och förskolan ska nu jobba med att lära barnen att värna sig. Mot föräldrarna? Eller mot vikarier? Och integriteten ska läras ut genom övningar som stärker barnens förmåga att värna sig. Stopphanden. Och förmågan att torka sig själv tidigt. Byta blöja på sig själv?

Man pratar om barn och integritet. Men faktum är att hela förskolesituationen är ett brott mot både barnens och föräldrarnas integritet. Genom ekonomiska styrmedel tvingas föräldrar att använda sig av förskolan efter föräldradagarnas slut. Alltså tvingas föräldrar låta fostra sina barn på institution av människor de egentligen inte känner, inte har valt ut som lämpliga som omvårdare för sina barn. Och barnen...de får lov att ta emot omvårdnad av människor som inte ingår i deras närmsta krets, som de inte har en riktig relation med. Eller så tvingas de att bli större än vad de är...lära sig torka sig tidigit, lära sig byta sin egen blöja etc. Så först bryter man ner integriteten och sedan ska den botas genom undervisning. Och allt genom "samhällets". som ju egentligen bara består av en samling individer, försorg. Ständigt denna ringdans, denna spiral som måste skruvas vidare för att lösa problem som uppstår när man rör till saker och ting.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar