torsdag 23 mars 2017

En ljusnande framtid

Sossarna och miljöpartisterna ska förbättra förskolan. Det är ett måste om vi ska kunna bygga en kunskapsnation. Förskolan är ju grunden för hela skolan. Visserligen är ju förskolan i Sverige världens bästa! Och forskningen är entydig...effekterna av den här braiga förskolan hänger med upp i grundskolan och in i vuxenlivet. Så allt är ju egentligen jättebra. Men inte bra nog. Det räcker inte att vara bäst och nöja sig med det...man måste ständigt jobba vidare och bli ännu bättre. Och därför satsar regeringen stort på förskolan.

Det här förbättringsarbetet utförs enligt tre principer:

1. Förskolan måste byggas ut. Den måste nå fler barn...för de barn som behöver den mest är oftast inte de som går. Barn måste ha rätt till en förskola med stark pedagogik. Nu måste man återigen ta fram ett FORSKNINGSBASERAT RIKTMÄRKE för barngruppers storlek. Förskoleklassen skall bli obligatorisk så att alla sexåringar får en bra start in i grundskolan!

2. FÖRSKOLAN FORMAR SAMHÄLLET
I ett samhälle med klyftor ska skola överbrygga klyftorna. Och därför satsar staten på Samverkan. En samlad it-strategi ska genomföras i skolväsendet, inklusive förskolan. Alla barn ska få utveckla sin digitala kompetens och vara med och forma det digitala samhället. Och förskollärarna ska också utvecklas. Grunden ska vara jämställdhet, normkritik och trygghet!

3. Ja, och så måste förskolan bli en attraktiv arbetsplats. Förskollärarutbildningen ska byggas ut rejält. Förskolecheferna ska bli riktiga rektorer. Förskollärarna ska få vara del av lärarlönelyftet. Och så ska det bli fler barnskötare!

De här tre principerna är regeringens investering i förskolan! Och detta är inte en liten sak. Genom den här satsningen LÄGGS GRUNDEN FÖR INDIVIDENS PERSONLIGA UTVECKLING, LÄRANDE OCH MEDBORGARSKAP. Och det är också en INVESTERING FÖR SAMHÄLLET. Ett gott och rikt samhälle kan bara byggas av människor som vill utbilda sig till sina drömjobb, känner respekt för sina medmänniskor och kan FRIGÖRA SIG FRÅN BEGRÄNSADE FÖRVÄNTNINGAR OM VEM MAN ÄR OCH VAD MAN SKA GÖRA. OCH GRUNDEN FÖR DEN FRIHETEN LÄGGS AV ALLA DE SOM ARBETAR I FÖRSKOLAN.

Tja, det är ju fantastiskt! Tänk att vi är bäst och ska bli ännu bättre! Tänk att snart, snart, ska alla små barn knådas och formas på ett ännu mer effektivt sätt av den underbara armén av förskollärare och barnskötare, för att inte tala om rektorerna, till de ultimata medborgarna! Medborgare som alla utbildar sig till sina drömjobb...eller ja, i alla fall drömmer om sina drömjobb vilka de nu är...förskollärare kanske? Medborgare som är underbart jämställda, normkritiska, supersmarta, it-certifierade...en skvadron av barn kommer välla ut i samhället och forma om det till...ja, till paradiset.

I fantasivärlden är det så i alla fall. För ingen kan väl på allvar tro att sossarnas och miljöpartisternas visioner kan bli verklighet? Det är ju bara ord. Det är retorik. Populism kanske. Det vibrerar lite bakom alla orden...återklanger av andra retoriker som skanderat om den perfekta människan. Det är obehagligt. Men kanske spelar det ingen roll...för är det någon som lyssnar? Är det någon som tänker och funderar över vad detta betyder? Fast det kanske är det som är det allra otäckaste...att alla vet att detta är nys men ingen bryr sig. Lager på lager av verkligheter ligger därute. Politikernas verklighet, personalens verklighet, föräldrarnas verklighet och barnens verklighet...har de förbindelse med varandra överhuvudtaget? Det spelar ingen roll...förskolepropagandan måste fortgå...fraserna och sanningarna mässas fram...budskapet och löftena blir alltmer fantastiska ju fler skymtar från den mer praktiska verkligheten som slinker fram...Så är det ju ofta med extremism...för det är väl det vi är i detta land? Vår nya religion...jämställdheten, arbetslinjen...det kräver sina offer...vi lägger fram våra barn på altaret övertygade om att det är för deras bästa. Belöningen väntar runt hörnet. Den ljusnande framtid är vår. Senare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar