tisdag 15 mars 2016

Den nya religionen

Snacket om föräldraförsäkring poppar upp lite då och då. Det skaver. Det där med att mammorna är hemma för länge. Det är något som måste ändras på är många politiker och andra maktmänniskor eniga om. Oavsett om de står till höger eller vänster. På sistone har både Saco (Sveriges akademikers centralorganisation) och LO uttalat sig apropå den utredning om föräldraförsäkringen regeringen har inlett.

Saco säger att det är avgörande för jämställdheten i arbetslivet att männen tar ett större ansvar för hem, barn och familj. Och att det är föräldraförsäkringen som är nyckeln till ett jämställt arbetsliv.

Saco vill tredela föräldraförsäkringen. Det ska bli tre delar med vardera 130 dagar. En del för mamma och en för pappa och en för vem som helst. Nä, den kan man bestämma över själv - mamma, pappa eller någon man känner kan ta ut den. Det här skulle skapa incitament för ett jämnare uttag.

Saco vill ha en bred diskussion om hur föräldraskapet och arbetslivet bättre ska kunna kombineras när barnen är små. Det är av största vikt för barnen, föräldrarna och samhällsekonomin!

Ja, och så är det då LO. De säger att nu är det verkligen dags att socialdemokratin sätter ner foten och gör något för att HJÄLPA LANDETS KVINNOR. Kvinnor ska inte behöva tjäna över 3 miljoner mindre under ett yrkesliv än vad män tjänar. Det är fel på ett sånt samhälle. Och en av orsakerna till felet är det ojämna föräldraansvaret.

Karl-Petter Thorwaldsson kräver att föräldraförsäkringen delas i tre delar. En del till mamman och en del till pappan och en del att göra vad man vill med.

Karl-Petter säger att detta kan väcka mycket debatt och diskussion om föräldraskapet. Det är kontroversiellt att prata om hur familjerna ska fördela ansvaret för familj och hem. Men kvinnor jobbar 7 veckor mer än män om man delar in det obetalda hemarbetet. Och det här tror Karl-Petter att kvinnorna i landet vill veta att S ska göra något åt redan under nästa mandatperiod.

Det är förvirrande tycker jag.

Saco vill att arbetslivet ska bli mer jämställt. Men varför? Vad är orsaken? Det får man aldrig reda på. Och blir arbetslivet mer jämställt om mammor hindras vara hemma några månader kortare tid? Byter de jobb då och börjar jobba i mansdominerade branscher? Eller byter männen bransch då för att ta sig in i de kvinnodominerade yrkena? Nä, det är ju bara ord.

Man vill att folk bättre ska kunna kombinera familj och arbetsliv. Genom att ta ifrån mammorna möjligheten att vara hemma några månader längre och se till att papporna är hemma några månader mer. Hur blir det lättare att kombinera familj och arbete då? Vad är det som blir lättare? Bara ord.

Det är bättre för barnen, föräldrarna och samhället om mammorna är hemma kortare. Hur då? Hur för barnen? Skiljas från sin primära anknytningsperson tidigare? Är det bra? Amningen om man vill pyssla med sånt - hur blir det med den? Är det bättre att inte amma så länge man vill? För samhället? Hur kan det bli bättre? Vad exakt blir bättre? Bara ord.

Och LOs prat gör det hela ännu mer förvirrande.

Kvinnorna ska få hjälp. Och hjälpen består i att få vara mindre tid med sina barn. Har kvinnorna efterfrågat den här hjälpen? Om de vill vara hemma kortare - varför har de inte redan valt det? Har männen hindrat dem? Vet någon? Bara ord.

Kvinnorna tjänar 3 miljoner mindre än männen under ett arbetsliv. Om jag fattar det rätt kommer de på ett mirakulöst sätt tjäna 3 miljoner mer om de är hemma kortare tid med barnen? Och det gäller alla kvinnor? Tjänar alla män 3 miljoner mer än alla kvinnor? Eller ser det olika ut? Det gör det ju förstås men det säger man inget om förstås. Hur gör man med de män som tjänar 3 miljoner mindre än en annan grupp män? Ska de jobba mer för att öka sin lön? Kanske 2 arbeten?  Bara ord.

Alltsammans är bara ord.

Man blandar äpplen och päron. Slänger runt med orden tills det inte finns någon ordning på vad de innebär. Bryr sig någon ute i landet om vad de säger? Alltså vanligt folk? Tror vi på det här? Eller bryr vi oss inte bara? Låter dem hållas och lever våra liv så gott vi kan?

Jag tänker att det här är vår nya religion. De här orden om hur bra det ska bli bara vi följer budorden - budorden om jämställdhet. Lyd budorden och du kommer till himlen. Och religionen kräver offer. Det måste så vara. Gudomen/jämställdheten kräver det. Offerlammet är barnen och familjelivet. Man får villigt offra driften och längtan efter sina små, omvårdnadsdriften, möjligheten att sköta om sitt eget hem så det fungerar bra...det är hårt men det är värt det. För belöningen kommer sen. Lyd och du kommer till himlen. Fast alla vet att man aldrig kommer till himlen. Inte i detta liv i alla fall. Men sen...Snart...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar