fredag 7 oktober 2016

Kompetens...

Ledarna...det är en organisation för chefer...vill väldigt gärna att föräldraförsäkringen ska individualiseras. De menar att det behövs fler kvinnliga chefer. Och det går inte att få till om kvinnorna hänger sig kvar vid gamla normer och förväntningar. Det måste till en yttre kraft för att frigöra kvinnorna från de normativa bojorna. Inte ens kvinnor som redan är chefer uppför sig på ett korrekt sätt. Endast 1 av 10 av de kvinnliga cheferna är hemma mindre än 6 månader när de får barn. 9 av 10 är alltså hemma mer än 6 månader med sitt barn. Detta är helt oacceptabelt. Och dessutom sviker de här kvinnorna det fåtal som har fattat hur det ska vara. De hjälper till att vidmakthålla könsnormerna. De för traditionerna vidare. Kvinnorna fortsätter att vara nedtyngda och snärjda av könsrollsnormativiteten.

Kvinnor behövs på arbetsmarknaden. De behövs för konkurrenskraften och lönsamheten. Och de, vi, behövs överallt - i näringslivet, i den offentliga och den ideella sektorn också!

Ja, så det är helt nödvändigt att styra upp det här nu! Individualiserad föräldraförsäkring är ett måste! Arbetsmarknaden måste bli mer konkurrenskraftig och lönsam. Kvinnorna har en tung börda att bära. De är ansvariga för tillväxten, all tillväxt...det faller på deras lott att föda barn till världen, göra karriär och vara serviceorgan både borta och hemma. Allt ska en riktig kvinna klara. De är ansvariga för att det kommer att gå bra för Sverige i framtiden. Männen klarar sig inte därute utan kvinnorna. Och kvinnorna själva, ja, de är väl lite korkade som så gärna håller sig fast vid normerna...de vet inte bättre. Tur att det finns folk som ser klart och som förstår att det är tvång som behövs. Funkar inte moroten, funkar nog piskan.

Och så kan allt ordna sig till det bästa. Fler kvinnor kan bli chefer. Och nån måste ju ta hand om deras ungar, och alla andra ungar också...eftersom kvinnlig frihet eller vad det är kräver att alla, ALLA, ställer upp och drar sitt strå till stacken. Så kvinnorna frigörs ur de traditionella könsrollerna och många av dem får förmånen att ägna sig åt barnpassning, städning och matlagning ute i arbetslivet, ett helt arbetsliv. Så har vi återskapat den normativa traditionella världen...fast ute på arbetsmarknaden. Och så lever alla lyckliga...ever after. Normerna är dekonstruerade sedan rekonstruerade. Vi går glada och lyckliga till våra karriärjobb...för alla jobb är ju egentligen karriärjobb om man tänker efter...och lönsamheten ökar...vi blir mer lönsamma...vi får högre löner...eller hur det nu blir. Nåt med lönsamhet blir det i alla fall. Kanske.

Och den kvinnliga kompetensen tillvaratas. Överallt. Som chef och som förskollärare, som städerska, som kassabiträde...hela livet...varje dag...Och barnen...ja, de tas ju om hand av kompetenta karrriärkvinnor därute. De professionella mammorna. Hoppas de har rätt mammakompetens bara. Vi får se. Det är inte färdigt än.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar