onsdag 12 oktober 2016

En ny balans...Fantastiska nyheter!

SNS har haft ett seminarium. http://samtiden.nu/26968/nya-forskarron-bekraftar-familjens-renassans-ar-har/ SNS - det vet ni inte vad det är va!? Inte jag heller till för några dagar sedan. Fast jag kanske är obildad. Alla andra kanske redan vet vad SNS är. I alla fall. SNS är en sammanslutning av aktörer inom näringsliv, politik, forskning och offentlig förvaltning. Mängder av myndigheter och företag är medlemmar. Och de sprider kunskap och ger råd angående centrala samhällsfrågor. Och nu har de haft ett seminarium om familjen, jämställdhet och barns livschanser. Och en dansk forskare har gjort en studie om familjer på 2000-talet! Och det är fantastiskt. Han har forskat fram att familjen har gått in i en ny renässans! En balans har infunnit sig. Allt har fallit på plats igen efter 40 års förvirring. I västvärlden har man under årtionden sett hur barnafödande har minskat och skilsmässorna ökat. Men nu! Nu minskar skilsmässorna och barnafödandet ökar. Särskilt i de skandinaviska länderna. 
Något oväntat har hänt! En ny balans inom äktenskapen har etablerats genom att jämställdheten har frälst oss. Förr hade man en norm - att kvinnan skötte hemmet och barnen och mannen bidrog med försörjningen. Normerna var tydliga och nästan alla följde den. Familjen var stark och stabil. Sen kom kvinnornas frigörelse, p-piller och inträde på arbetsmarknaden. Normerna såg ut att lösas upp. Skilsmässorna ökade, barnafödandet sjönk. Men kring 00-talet har en ny balans skapats i relationen mellan man och kvinna. Nya gemensamma normer har börjat dominera. Dessa normer innebär det här: man gifter sig. Man delar på ansvaret i hushållet. Man anlitar barnomsorg så att båda är ute i arbetslivet och bidrar till försörjningen. 
Detta har skapat uthålliga familjer. Man skiljer sig inte. Man skaffar fler barn igen. 
I Skandinavien har familjen gjort sin återkomst! Och den viktigaste förklaringen till detta är att kvinnorna förvärvsarbetar och att könsrollerna är jämställda! 
Det finns inga negativa effekter med att växa upp i en jämställd familj med två förvärvsarbetande föräldrar. Tvärtom! Familjerna blir stabilare av det! Och det är bra för barnen! 
Forskaren berättar att en ny verklighet har etablerats! En verklighet ingen politisk aktör förutsett! 
Halleluja! Det är ju fantastiskt! Tänk att det blev så bra ändå! Tänk att 40 år i mörker och förvirring har lett oss ut i ljuset! Det är nästan som den där berömda ökenvandringen! Umbäranden men i slutändan värt varenda tungt steg. En ny värld som öppnas när prövningen är genomförd. 
Ja, hur är det då. På riktigt? 
Skilsmässor
Varje år registreras ca 40 000 äktenskap. Och varje år registreras ca 20 000 skilsmässor.
De flesta skilsmässorna sker redan efter tredje till fjärde året.
25 % av barnen i Sverige har föräldrar som inte bor ihop. 
50 000 barn varje år är med om att deras föräldrar separerar.
Vid 17 års ålder har var tredje barn varit med om en separation.
I början av 1900-talet var det mycket ovanligt att barn upplevde separationer. Fram till i mitten av 1900-talet var det bara ett par procent av de 1-åriga barnen som hade separarade föräldrar. Sedan har den här andelen ökat kontinuerligt till runt 15 % under perioden 1976-1985. Vid millenieskiftet var det 27% och 2011 32 %.
Men nu har det alltså börjat dala. Eller avstanna. Harmoni är på väg.

Kvinnliga sjukskrivningar
Bara sedan 2009 har antalet sjukskrivningar pga av stress ökat med 140 %. Kvinnor är extra utsatta. Och allra värst är det för kvinnor som är mellan 30 och 39 år och har barn mellan 3 och 12. Forskarna (för man måste ju forska om allt. Även uppenbara saker.) har kommit fram till att det är kvinnornas större ansvar för barn och hushåll som är orsaken. Skillnaden mellan könen vad gäller sjukskrivningar uppstår när barnen kommer. Före första barnets födelse finns inga skillnader. Två år efter första barnets födelse är kvinnor sjukskrivna dubbelt så mycket som männen. Och skillnaden hänger i. Men jämställdhet är tydligen inte svaret på problemet. För i jämställda par är kvinnorna inte friskare. I de fall där kvinnan satsar för fullt på sitt arbete och delar ansvaret för barnen lik med mannen löper hon som störst risk för sjukskrivning. Kvinnor som accepterar den traditionella fördelningen (accepterar - eller föredrar?) deltidsjobb och huvudansvar för barnen har ingen förhöjd sjukfrånvaro. Obalansen leder alltså till balans skulle man kunna säga.

Psykisk ohälsa bland Barn och unga

Den fysiska hälsan för svenska barn är bland den bästa i världen. Men den psykiska ohälsan bland barn och unga under 18 år har ökat under 1990- och 2000-talen. I Sverige är det vanligare än i andra länder att 15-åringar har symptom på nedsatt psykiskt välbefinnande som ledsenhet, sömnsvårigheter och huvudvärk. Ingen vet varför svenska barns psykiska hälsa minskar. I gruppen 18-24 år har också den psykiska ohälsan ökat under 1990- och 2000-talen.

Ja, sen tillkommer väl en del områden som kanske på något sätt har med familjens situation att göra. Mobbing ökar. Självmord bland unga ökar. Skolresultaten dalar. Mer rut-tjänster efterfrågas för att livspusslet ska gå ihop.

Men oavsett allt detta...så är tydligen allt bra. Riktigt bra. Vi har kommit ut på andra sidan. De 40 åren av förvirring - från revolutionen på 1970-talet när kvinnorna befriades ur sina fängelser och barnen ur sina - har en balans uppstått. Vi har accepterat de nya normerna och rättar oss efter dem. Och det blev till och med ett lyckligt slut. Som i sagan. Harmoni och balans. Starka familjer. Starka förebilder för barnen. Familjer där mamma och pappa varje morgon går ut som hjältar in their shining armour och bidrar till samhället. Och barnen de fostras i ett lyckligt kollektiv från morgon till kväll...från 1-årsåldern ända till den skimrande fritidshemsperioden är slut...vid 12, eller nu är det kanske vid 10...eller vänta nu...redan vid 8 är barnen stora och mogna nog att klara sig själva i sitt vackra tomma hem. Stabila och robusta varelser har kommit ur skärselden. Renade och starka.

Det är lustigt. 40 är en sån där viktig siffra. Guds utvalda folk var i egyptisk fångenskap i många år och sedan följde 40 år av umbäranden när Moses förde dem genom öknen till Kaanans förlovade land. 40 år. Och sen en vändpunkt. Odysseus fick också offra 40 år av sitt liv på sina äventyr. 20 år av krig och 20 år av kringirranden på det vilda Medelhavet. Sedan vändpunkten. Hämnd och sedan lycka. I DDR kom der Wende efter 40 år. 40 år av diktatur. Sen räckte det. Det gick inte mer. Här har vi också vandrat runt i mörkret i 40 år. Men här vänder inget. Här accepterar vi. Här stöper vi om verkligheten så att den passar sagan. Såna är vi. Och så levde de lyckliga i alla sina dagar...The End.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar