måndag 22 juni 2015

Svensk jämställldhet måste bli starkare!

Jag läser att Stefan Löfven tycker att svensk jämställdhet ska bli starkare. Det är inte riktigt bra som det är. Det är speciellt vissa saker som måste bli bättre:

1. Kvinnor har lägre livsinkomst än männen. De jobbar för lite helt enkelt och tjänar därför mindre under sitt liv. Därför ska kvinnor jobba lika mycket som män. Det vill regeringen. Det är också så att kvinnor jobbar deltid och då blir det svårt med pensionen. Därför ska heltid vara norm. Och så är det föräldrapenningen. Den ställer till det för kvinnorna och därför ska kvinnor aktivt förvägras ytterligare en månad av föräldrapenningen.

2. Fler kvinnor måste kunna nå toppen. Det ska vara minst 40 % kvinnor i bolagsstyrelserna. Det ska vara fler kvinnliga professorer. Regeringen ska bygga upp världens första jämställda statsförvaltning.

3. Kvinnorna måste bli friskare. Kvinnor är för sjuka. Ett särskilt stort problem är att kvinnor lider av psykisk ohälsa. Detta måste få ett stopp. Det ska ta en generation och sen ska det varar bort. Och så måste män sluta slå kvinnor. En nationell strategi ska tas fram. Fler sexualbrott ska klaras upp och det ska bli hårdare straff.

4. Och var det en sak till. Jämställdhet är inte bara till för alla människors lika värde och rätt. Något som är minst lika viktigt är att jämställdhet är ett medel för ökad tillväxt, produktivitet och sysselsättning. Om kvinnorna jobbad lika mycket som männen så skulle Sveriges BNP öka med hela 413 miljarder! Och så skulle vi också få Europas lägsta arbetslöshet! Tänk bara!
 
Ja, det här skriver Stevan Löfen om i Aftonbladet! Och jag har inte sett några reaktioner. Inga följdfrågor. Ändå tycker jag texten är otroligt märklig. Men det kanske bara är jag. Det är nog bara jag. Men det här undrar jag över:

1. Kvinnor jobbar lika mycket som män. Men de jobbar mer med obetalda saker. Barn och hem och äldre släktingar. Det är tydligen jobb som måste utföras. Om kvinnorna jobbar lika mycket som männen - då kommer det obetalda jobbet inte hinnas med. Männen kommer inte hinna med något mer obetalt jobb bara för att deras fruar jobbar mindre med det obetalda jobbet. Så när ska det obetalda jobbet som uppenbarligen måste utföras utföras då? Under den tredje pappamånaden?

2. Varför blir vi mer jämställda om vi har fler kvinnliga bolagsstyrelseledamöter och professorer? Blir vanliga kvinnor mer jämställda då? Varför är det just i "toppen" det är viktigt? Är det så att S tycker att de i "toppen" är lite finare än alla andra? Varför är det inte viktigt att de i "botten" är jämställda? Varför måste vi inte kvotera andra jobb? Förskollärare? Matbespisningspersonal? Lärare? Sopgubbar? (Det heter inte så men jag vet inte vad det heter så...), asfaltsläggare...? Borde inte det vara minst lika viktigt? Viktigare? Det rör ju så enormt många fler människor?

3. Hur ska sjukdomsklyftan slutas? Hur ska kvinnor bli friskare än vad de är? Hur ska de bli lika friska som männen? Eller ska männen kanske bli lika sjuka som kvinnorna? Det funkar ju också. Det blir ju jämställt menar jag. Är det den tredje pappamånaden som ska göra kvinnorna friskare? Eller är det vetskapen om att 40 % av styrelseledamöterna är kvinnor som gör det?

4. Är det viktigaste i livet för oss medborgare att öka Sveriges BNP? Vad har vi att tjäna på det? Kommer vi få något för det? Mer pengar? Det måste ju vara det eftersom vi absolut inte kommer få någon mer tid.

Det ekar inom mig. Stöveltramp. Arbeit macht frei! Jag tror Sverige håller på att bli ett enda stort arbetsläger.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar