tisdag 5 februari 2013

Allmän förskola från 2 års ålder!

Läser om Socialdemokraternas förslag om allmän förskola från 2 års ålder. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16183959.ab


Sammanfattning av vad Socialdemokraterna vill:

 • Man tror att ca 5000 barn berörs av förslaget och de 5000 barnen vill man alltså försöka få in i verksamheten.

 • Man vill se över 15-timmarsregeln så att barn till föräldralediga och arbetslösa kan ha sina barn fler timmar på förskolan.

 • Målet är att göra förskolan avgiftsfri på sikt.

 • Kompetensen hos personalen ska ökas.

 • Barngrupperna ska minskas för att främja barnens språkutveckling.

 • Fler barn kommer in i verksamheten och får då möjlighet att utvecklas. Varje barn ska ha möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Det är viktigt att börja tidigt!

Frågor:

 • Vad kostar det? Jo, en halv miljard extra. Kostnaden staten lägger ner för varje förskoleplats i nuläget är 144 000 kr/barn och år i genomsnitt.
 • Har vi råd?
 • Hur finansieras detta?
 • Om det ska bli billigare för föräldrarna, fler barn ska in i verksamheten, kvaliteten ökas, barngrupperna bli mindre blir det sannolikt ännu dyrare. Vad kommer det kosta? Hur finansieras det?
 • Vilken forsning visar att barn har nytta av att börja förskolan tidigt?
 • Vad är det barnen lär sig på förskolan som de inte lär sig hemma, med sina föräldrar?
 • Varför vill man göra förskolan allmän fastän nästan alla barn går där redan?
Jag funderar i bland på varför vi överhuvud taget ska skaffar barn! Vad ska vi med dem till? Jag trodde att man skaffade barn för att man skulle ta hand om dem, glädja sig åt dem/med dem... Varför vill politikerna hindra oss från att få vara med om detta? Varför vill politikerna hindra barnen från att vara tillsammans med sina föräldrar. Man behöver inte vara ett geni för att förstå att ett litet barn inte behöver pedagoger - det behöver någon som finns där, hela tiden, som är beredd att bära, krama, prata, titta i ögonen, skratta... Barnet behöver få vara ett subjekt, få känna sig unikt...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar