måndag 20 augusti 2012

Dagens ord

Dagens ord: ARBETSGEMENSKAP

Jag läser en insändare av en politiker. Ordet "arbetsgemenskap" används ofta. Det handlar om arbetslösa och långtidssjukskrivna. De måste få ett arbete eftersom de måste få ingå i en arbetsgemenskap. Ordet får mig att må lite illa. Det är väl klart att om man kan utföra ett arbete så är det tragiskt att man inte ska kunna få ett arbete. Om samhället eller företagen behöver arbeten utförda då ska så klart någon kunna utföra dem! Människor måste kunna få försörja sig. Man måste ju ha mat och husrum. Men det där med gemenskapen vet jag inte... Det är väl i första hand inte därför man arbetar. Arbetsgemenskap - smaka på ordet.

Varför arbetar man:
För att tjäna pengar.
För att vissa arbeten är roliga och stimulerande.

I Sverige arbetar man också för att få vara med i en gemenskap. 

Man tror tydligen inte att människor är kapabla att ingå i en självvald gemenskap. De flesta arbetsgemenskaper är trevliga men de är tidsbegränsade. När man byter jobb, blir arbetslös eller går i pension kommer de allra flesta människor inte att umgås med sina arbetskamrater längre. Förhoppningsvis har man under tiden byggt upp en annan, egen privatgemenskap.

I Sverige misstror man människor om att klara av att driva sina egna liv. Man tror t ex inte att barnen utvecklas och mår bra om de inte ingår i förskolegemenskapen. Det räcker inte med de familjeband som finns kring barnet eller de band som människor själva spontant bygger upp. Man måste ingå i en professionell gemenskap där kamraterna är i lämplig ålder och de vuxna är pedagogiskt utbildade. Det spelar ingen roll att gemenskapen egentligen är falsk. Det spelar ingen roll att denna gemenskap inte är varaktig.

I Sverige tycker man att arbeten inte i första hand är till för att staten och företagen behöver arbeten utförda. Arbeten har ett egenvärde. Det är därför man tycker att det är ok att lägga pengar på arbeten som kunde ha utförts av hemarbetande personer. Barn har föräldrar som tycker det är viktigt att ta hand om de egna barnen men man tycker att den enda metoden är att ta hand om barnen i offentlig regi och lägga mycket pengar på det. Pengar som alla i samhället får punga ut med. De som inte är intresserade av att ta del av den här servicen får inga pengar trots att de är med och betalar för de andra.


Om människor fick ekonomiska möjligheter att vara hemma skulle det bli fler lediga arbeten åt ungdomar och arbetslösa. Hemmapersonerna skulle förmodligen inte sitta och lata sig dagarna i ända utan arbeta de också. Barn skulle tas om hand. Städning, matlagning, trädgårdsskötsel och mycket annat skulle utföras. Man skulle hälsa på äldre släktningar och kanske tom hjälpa till med olika saker. Men det är klart! Det är ju arbeten där inga pengar är involverade. Det är ju bara vanligt hederligt gratisarbete!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar