torsdag 17 oktober 2013

Varför förskolan är bra för barnen?

Föräldrar har dåligt samvete när de lämnar sina barn på förskolan står det i en artikel om förskolan. Jag vår reda på att det behöver de inte alls ha! En ny forskningsrapport visar att barn som gått i förskola kan ha upp till ett års försprång på flera områden jämfört med sina jämnåriga!

En amerikansk rapport har kommit fram till att barn som går ett år i förskola ligger mellan 4 månader och 1 år längre fram i matematik, språk och läs- och skrivkunnighet än vad de skulle ha gjort om de inte haft tillgång till lärande i förskolan. Vi får vara väldigt glada att så många barn går på förskola i Sverige! Med tanke på att vi redan har rätt usla skolresultat så skulle det väl vara rena katastrofen om föräldrarna hade fått ta hand om barnen på egen hand!

Rapporten är en sammanställning av forskningsstudier på amerikanska fyraåringar som går i förskolan. I Sverige är ju nästan 95 % av alla 4-åringar inskrivna på förskolan medan det i USA är 2 av 5. Tänk – då borde vi ha bland världens duktigaste 4-5-åringar!

Ingrid Pramling Samuelsson säger att samhället tjänar på barns lärande i förskolan! Barnen är alltså mest till för att samhället ska tjäna på dem.

Vad lär sig barnen i förskolan då:
- kommunikation och samspel.
- förstå begrepp och sätta ord på det de gör.

Men vissa saker kan förbättras enligt sammanställningen. Det är viktigt att ha en läroplan med fokus på de områden man vill att barnen ska lära sig. Tänk vad bra att vi redan har det! Barngruppens storlek är viktig och även lärarens kompetens. Lärarna behöver stöd i att hålla innehållsrika aktiviteter och samtidigt ge känslomässigt stöd. Och här är vi redan bra – det här är redan självklart för oss!

Tyvärr jämnar det ut sig med åren och de fördelar förskolebarnen hade vid skolstart verkar försvinna efter några år. Är det inte lite onödigt att lägga ner allt ”jobb” på de stackars småbarnen med föräldrar som har dåligt samvete om det ändå inte har någon betydelse? Men det spelar inte så stor roll. Det finns nämligen andra långtidseffekter. T ex hur lång tid man fortsätter studera, framtida inkomster, hälsa, minskad risk för brottslighet och tonårsgraviditeter. Tänk vad lyckligt lottade vi är i Sverige! Med 95% av alla 4-åringar i förskolan kan vi se fram emot en framtid utan brottslighet, höga inkomster för alla människor som kommer att vara universitetsutbildade, excellent hälsa och inga tonårsgraviditeter! Yippi!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar