måndag 23 september 2013

Tankar om Merkel och jämställdhet och arbetslöshet....

Jag läser ledaren i dagens tidning. Den handlar om Tyskland och Merkel. Skribenten menar att Reinfeldt och Merkel är ganska lika varandra. De är inga lysande talare men de lyckas övertyga. De utstrålar trygghet. De har sett till att Sverige resp Tyskland har klarat sig relativt väl under krisen. De har förflyttat sina partier mot mitten. De har ompaketerat sina motståndares idéer.

Trots dessa likheter skulle båda kunna lära mycket av varandra.

Merkel skulle kunna lära sig mycket av Sverige när det gäller jämställdheten. I Tyskland är det vanligt att mödrar stannar hemma med barnen. Det beror på sambeskattningen som vi avskaffade "redan på 1970-talet" (ordet redan signalerar att det är något postivit - eller? Att vi var först ut!). Det beror också på bristen på barnomsorg. Om tyska kvinnor kom ut på arbetsmarknaden skulle den tyska ekonomin stärkas ytterligare.

Reinfeldt skulle kunna lära sig om arbetsmarknadspolitik. Arbetslösheten i Tyskland är förvånansvärt låg, både bland ungdomar och vuxna. De har mer liberala anställningslagar än i Sverige. Det finns också gott om låglönejobb.

Jag fattar inte riktigt. Vi får reda på att tyska kvinnor är hemma med sina barn. Ändå är arbetslösheten låg. Är inte de där hemmafruarna arbetslösa då? Man räknar alltså inte in alla de där kvinnorna som inte gör någon nytta för sig? Jag läste någon annanstans att 40 % av tyska kvinnor inte arbetar. Jag funderar på vad som skulle hända om alla dessa skulle ut i arbete. Kanske skulle arbetslösheten stiga en hel del då? Det är klart - många av dem skulle ju få arbeta på dagis. Många skulle få utbilda sig till dagisfröknar och det skulle leda till att fler universitetslärare skulle behöva skakas fram. Fler byggjobbare skulle behöva bygga dagis. Fler mattanter skulle behöva  anställas. Fler städerskor... Men frågan är väl om detta egentligen är så värst ekonomiskt? Det låter som om det skulle bli rätt dyrt! Skatterna skulle behöva höjas rejält för att bekosta alla dessa nya jobb och alla nya subventionerade dagisplatser. Frågan är om tyskarna vill det? Kanske är det vi som borde snegla lite på Tyskland istället! Jämställdhet är ingen fixt begrepp. Det är bara vi som har bestämt att jämställdhet är att både mamma och pappa jobbar heltid och lämnar bort sitt barn, hämtar och lämnar lika mycket och är hemma för sjukt barn lika mycket. Jämlikhet kan betyda andra saker också. Det beror på vem man frågar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar