torsdag 19 september 2013

Läxor igen!

Jag tänkte på läxor igen. Läste eller hörde någonstans att klasskillnaderna i skolan beror på läxor. De barn som inte har föräldrar som kan hjälpa till med läxor går det sämre för och så ökar klasskillnaderna i skolan. Jag tror att det kan bli tvärtom. När föräldrarna blir osäkra på om skolan är tillräckligt bra då blir vissa föräldrar oroliga. De föräldrar som tycker sig se brister kommer att reagera. De föräldrarna är kanske ofta utbildade. De vet ju ungefär vad barnen borde lära sig i skolan. De kommer göra allt för att minimera riskerna för att deras barn hamnar efter. De kommer att läsa extra med sina barn eller anlita RUT-läxhjälpare. Jag märker att föräldrar bryr sig mycket om hur det ska gå för barnen och gör allt för att deras barn ska hänga med. När jag började i skolan för väldigt länge sen var det en i klassen som kunde läsa. När mina barn började skolan var det många barn som redan kunde! Tror inte att de har lärt sig av sig själva. Någon har hjälpt dem. Varför? Kanske för att vara säker på att barnen verkligen lär sig läsa och att de hänger med från första början. Med mitt första barn tänkte jag inte i de banorna men när han inte började lära sig läsa efter några veckor blev jag förstås orolig. Jag skaffade en läsebok och löste problemet själv - på två veckor läste han! Med mina andra barn väntade jag inte - jag lärde dem läsa i god tid innan skolan började! När skolan slutar att ta ansvar, när det blir för ostrukturerat och när föräldrar märker det - då ökar klasskillnaderna. De medvetna föräldrarna kommer att agera och de andra får klara sig bäst de kan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar