torsdag 12 september 2013

1000 nya förskollärare!

Socialdemokraterna föreslår att det ska utbildas 1000 nya förskollärare. Löfven säger att om vi ska vara en kunskapsnation då ska vi också satsa på världens bästa förskola.

Anledningen till att det behövs 1000 nya förskollärare är att:

- alla barn behöver en bra start i förskolan. Därför behöver grupperna vara små och personalen välutbildad.
- det är brist på förskollärare.
- arbetslösheten minskar om fler får jobba som förskollärare.

Det är också viktigt att fler män kommer in i förskolan. Som det är nu är det knappt 4 % män i förskolan- Det måste också skapas karriärmöjligheter för förskollärarna. De ska kunna bli förstelärare eller lektorer. Varför är det egentligen viktigt att män kommer in i förskolan? Är det inte viktigare att ta reda på varför männen inte vill jobba i förskolan? Och motsatt, varför kvinnor väljer att jobba i förskola? Varför är det på det sättet? Är lönen som styr? Eller är det barnen - att kvinnor verkar dras till små barn?

Det är väl bra om det blir fler förskollärare. Om det är brist på dem och barngrupperna är för stora så är det ju så man ska göra förstås. Sen är det ju klart att om fler får jobba som förskollärare då minskar ju förstås arbetslösheten. Det är ju bra.

Men man kan ju också se det hela ur en annan synvinkel. Man behöver inte utgå från att alla barn måste vara på förskola. Barn kan tas om hand av en av sina föräldrar också. Om de som ville fick ta hand om barnen då skulle barngrupperna minska automatiskt. Om man gjorde det ekonomiskt möjligt att vara hemma och ta hand om sin familj då skulle arbetslösheten kanske minska i och med att ett antal föräldrar frivilligt avstod från arbete under en period i sina liv. De skulle alltså vara "lediga" eller hemarbetande och därför inte arbetslösa.

Det där med kunskapsnationen kan man ju fundera lite över. Det går inte bra för barn i den svenska skolan. Det har gått nedåt. Kanske är inte förskola lösningen för att få barnen att bli bättre i skolan. Det verkar i alla fall som skolresultaten inte blir bättre av att barn går mer och börjar tidigare på förskola. Kanske är det dags att pröva på en annan linje? Öppna upp för fler lösningar och alternativ. Acceptera att alla familjer ser olika ut och att alla inte mår bra av exakt samma livsstil. Kanske skulle man öppna upp för rättvisa och låta subventioner fördelas rättvist, inte styra så hårt utan låta folk få klura ut hur de vill ha det när det gäller barnen på egen hand?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar