fredag 27 september 2013

Skoltankar - läxor, lektionsplaneringar och lite sånt...

Jag sitter och bläddrar i min 13-årige sons tyskböcker. Han har aldrig några läxor så jag vet inte så mycket om vad det gör i tyskan. Jag brukar fråga honom de dagar han haft tyska men svaret blir oftast "allt möjligt". Jag har i alla fall bett honom att ta hem böckerna så jag får titta själv vad de håller på med.

Jag blir ledsen när jag öppnar boken och börjar bläddra. Jag förstår nu att det inte bara är läxorna som fattas. Det är nästan tomt i boken. På nästan 7 veckor har läraren bara lyckats gå igenom 2 texter. Barnen har haft 2 korta glosläxor. Några få övningar är gjorda till texterna. I grammatikavsnittet är det tomt. Jag tänker att kanske har de gjort en massa annat som läraren själv hittat på eller tagit material till från andra böcker. Jag öppnar alltså skrivboken. Det är 3,5 sidor skrivna i boken. Något gloshäfte finns inte. Vi tittar lite på grammatikövningarna. Jag upptäcker att han inte kan böja verbet "sein" efter ordning. Han är inte säker på vilka ändelser som ska kopplas till verben för att bilda presensformerna i de olika personerna. Jag frågar om inte läraren har gått igenom detta. En gång blir svaret. Jag frågar om de inte har övat på att böja verb i presens. Svaret blir nej. Jag inser också att det inte är så noga att lära sig om orden är maskulinum, femininum eller neutrum. De få ordläxor barnen har haft har bara inbegripit själva orden, inga artiklar har funnits med.

Jag frågar sonen igen om vad de egentligen gör på lektionerna. Han kan inte riktigt svara. Just nu håller de på med att göra en dialog som ska framföras senare. De har hållit på med denna dialog i flera lektioner. Jag begriper inte riktigt! Är det verkligen så smart att börja skriva fritt innan man ens lärt sig böja ett verb, innan man lärt sig ett basutbud av ord med tillhörande artikel. Är det verkligen väl investerad tid?

Jag läser lokaltidningens insändarsida. En lärare klagar över att skolorna har dålig ekonomi. De har inte råd att köpa in böcker. Det tycker jag är synd. Men jag tycker att det är ännu mer synd när skolan faktiskt har råd att köpa in bra böcker och läraren inte har lust att använda dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar