måndag 16 april 2018

Engelska - had better!

Vi jobbar vidare med våra skolämnen hemma. 11-åringen går vidare i sin engelskbok. Vi är på textavsnitt nummer 5 nu. Det var en text som handlade om cykeltrafik. Det var inte så mycket att orda om den så jag lämnar den därhän. Grammatiken som hörde till handlade om "det är bäst att" som är lite krångligt att översätta till engelska. Man har ju en annan konstruktion i engelskan. Och ska man behärska den får man lära sig hur man gör och träna så det fastnar. Detta har redan genomgåtts i den första engelskboken från 50-talet och nu kom det igen...fast lite svårare eftersom man nu också får lära sig att ställa frågor och att neka. Är det inte bäst att...? Vi gick igenom faktarutan till och gjorde de muntliga övningarna som hörde till. Och sedan blev det översättning. Tre tillfällen ägnade vi åt detta och det var klurigt först men föll på plats bra under det sista tillfället. Sonen klarade av översättningsmeningarna galant!
I skolan jobbar de vidare med engelskan...på sitt sätt. De lyssnar på radio där engelsktalande barn får berätta om sina länder och så ska barnen gissa vilket land det är för att sedan svara på frågor om landet genom att googla sig fram. Slutligen ska klassen skriva minneskartor om länderna. Jovars, det kan nog vara bra att lära sig realia om de olika länderna. Och det är absolut bra att få lyssna på talad engelska. Men ändå...jag tänker att det går väldigt mycket tid på detta och att utdelningen kanske ändå blir väldigt skral. Vilka ord lärde sig barnen under de här veckorna? Vilka grammatiska konstruktioner har barnen fått öva sig på? Vilka nya har gåtts igenom och övats på? Hur vet läraren vad varje barn faktiskt har fått ut av detta? Men man får tänka som så att barnen får roa sig lite i skolan och så får vi köra på med grovjobbat hemma. Jag är glad att jag har den tiden. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar