måndag 16 april 2018

Engelska - stil från 1953!

Jag jobbar med 14-årigen i engelska också! Huvudsakligen ägnar vi oss åt översättning men också textläsning. Översättning är bra för då kan jag gå igenom vissa grammatiska moment som är kluriga. Vi brukar turas om att läsa den engelska texten och så får han oftast översätta till svenska muntligt. Vi går igenom de svårigheter som finns och sedan får han översätta skriftligt till engelska. Det han gör fel på går vi igenom...jag förklarar de regler som finns och så får han rätta till sina fel. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar