måndag 16 oktober 2017

Ingen kvinna ska fastna i hemmet

Magdalena Andersson berättar att i Sverige ska ingen kvinna fastna i hemmet.

ALLA KVINNOR, OAVSETT BAKGRUND, BORDE ARBETA OCH KUNNA FÅ NOBELPRIS berättar hon.

Magdalena ska på möte...världens ledare ska samlas i Washington för sitt årliga höstmöte. Och där kommer hon att ha ett eget möte med IMF-chefen Christine Lagarde. Och fokus för deras möte är: Hur ska fler utrikesfödda kunna få arbete. Det är Magdalena som har bett om mötet. Och hon vet vad hon vill få ut av det. "Ända sedan Christine Lagarde blev chef på IMF har hon arbetet mycket med jämställdhetsfrågor. IMF lyfter också fram ökad sysselsättning bland kvinnor som en viktig strukturreform, tillsammans med utbildning och infrastruktur." Och nu vill Magdalena höra Christines idéer om hur man får upp sysselsättningsgraden för utrikesfödda kvinnor i Sverige.

Magdalena säger att potentialen är stor om fler kvinnor kommer i arbete. Det rör sig om HELA LANDETS TILLVÄXT. Idag har utrikes födda kvinnor lägst sysselsättningsgrad i landet. Utrikes födda män, inrikes födda kvinnor och män har högre. OCH ÄNDÅ ÄR SYSSELSÄTTNINGSGRADEN FÖR UTRIKES FÖDDA KVINNOR I SVERIGE LIKA HÖG SOM FÖR ATT KVINNOR INOM EU. Det hjälps inte. SVERIGE HAR HÖGRE AMBITIONER. Och redan har den svenska regeringen gjort mycket. VÅRDNADSBIDRAGET ÄR BORTA OCH MAN FÅR INTE LÄNGRE TA UT FÖRÄLDRALEDIGHET RETROAKTIVT OM MAN KOMMER TILL SVERIGE. För de som väljer att föda barn när de kommit till Sverige har regeringen också nya fräscha förslag. KVINNORNA SKA INTE FASTNA HEMMA UTAN KOMMA IGÅNG. DE SKA STUDERA SVENSKA UNDER FÖRÄLDRALEDIGHETEN. Och det är inte bara svenska de ska lära sig utan också VILKA VÄGAR SOM FINNS IN PÅ ARBETSMARKNADEN. Magdalena tycker att den förra regeringen var väldigt duktig på det här. De fixade ju till det så att de utrikes födda kom i kontakt med ARBETSFÖRMEDLINGEN och inte socialkontoret. Det är ju bra att de olika partierna är eniga. Att vägen framåt liksom är fastlagd. ARBETE ÄR VÄGEN FRAMÅT. BARN ELLER INTE BARN. Det ringer lite i öronen...Arbeit macht frei!

Regeringen har räknat på det. Allt går att räkna ut förstås. Och humankapitalet måste räknas in. In i fållan. Annars gör de inte nytta. Humankapitalet måste tas till vara. Regeringen har räknat ut att om arbetslösheten skulle vara en procentenhet lägre om utrikes födda kvinnor arbetade i samma utsträckning som de inrikes födda. DE OFFENTLIGA FINANSERNA SKULLE STÄRKAS MED 37 MILJARDER KRONOR. Magdalena säger att det finns en otrolig potential att ta tillvara. Jo, så är det ju förstås...oavsett vad man jobbar med så skapas ett värde när någon går till arbetet. Det duger inte att sitta hemma. Även om man avlönas av skattepengar och använder sig av nästan "gratis" förskola så är det ju något helt annat än om man fastnar hemma och tär på samhället. Parasiterar. Kvinnosoldaterna måste ut och göra sin plikt för riket. Se till att de offentliga finanserna ökar. Barnen...ja de tar någon annan hand om. Någon som inte fastnat hemma utan i en förskoleinstitution.

Hur ska man få ut de där utrikes födda kvinnorna då? Jo, det kan handla om SUBVENTIONERAD ANSTÄLLNINGAR. Det kan vara extratjänster inom hemtjänsten. Kanske kan man hjälpa till på ett sjukhus med att ge medicin och duscha någon. Eller gå och handla eller städa. Det är sånt som stärker de offentliga finanserna. Det gör det inte om man handlar åt sig själv eller städar åt sig själv. Det fattar väl alla. Lite, lite känner man väl att det rör sig lite om någon slags lågt avlönat trälarbete som bekostas av skattepengar samt att kvinnoarbetarens barns dagliga passning också bekostas av skattemedel men...äh, det är ju sånt som ser till att pengarna snurrar runt därute...och STÄRKER DE OFFENTLIGA FINANSERNA. Det förstår väl alla.

Men det räcker inte med att bara tänka ut hur man ska få de utrikes födda kvinnorna att ta reson. Det gäller också att politikerna inte slappnar av utan funderar vidare på varför vi fortfarande har lägre sysselsättningsgrad bland inrikes födda kvinnor jämfört med män. VAD ÄR DET SOM INTE FUNGERAR SOM DET SKA UTE I SAMHÄLLET? SÅ SKA DET INTE SE UT. Det förstår väl var och en som tänker på det. Det duger inte att kvinnoarbetarna slinker undan. Varför skulle de tro att de kan gå och lata sig? Inte arbeta och slita lika mycket som männen? Eller hur det nu är. För egentligen är det väl synd om kvinnorna som är så utnyttjade av patriarkatet att de inte har fått den stora förmånen att arbeta lika mycket som männen. Tror jag. Men man vet inte. Det pratas så mycket hit och dit.

Det enda man vet är att den svenska befolkningen har ett enda syfte. Det är att förvärvsarbeta i så hög grad som möjligt. När man fått bukt med i första hand de utrikes födda kvinnorna är det dags att få en sista finputs på de inrikes födda. Och när alla jobbar heltid då är vi i mål. Eller är vi det? Kan finanserna stärkas ytterligare? Kanske kan man pressa ut mer ur humankapitalet? Höjd arbetstid...det blir ju ännu bättre. Kanske kan man stärka de offentliga finanserna med ytterligare några miljarder kronor? Kortare semester? Högre pensionsålder? Man kan ju gå ännu längre om man vill. Det har ju hänt förut. Man kan ju ha arbetsläger.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar