torsdag 19 oktober 2017

Grisar och barn

Jordbruksverket vill låta griskultingar få dia och vara hos sin mamma i 21 dagar istället för 28. De vill öka produktiviteten. Grismammorna kan ju bli med gris tidigare om man speedar på diandet lite. Forskare säger att det är dumt. Det är inte bra för smågrisarna. De löper ökad risk för beteendestörningar och diarréer.

Jag läser på någon grissida att när smågrisarna avvänjs eller fråntas som det egentligen är fråga om så byter de ju miljö, foder och träffar nya smågrisar. Detta är stressande för dem. När smågrisarna tas ifrån sin mamma och hamnar i den här nya miljön är värmebehovet stort, tarmfloran förändras, förmågan till näringsupptag minskar och grisarna får inte längre en särskild sorts anitkroppar från mammans mjölk. Detta sammantaget gör att grisarna blir mer mottagliga för sjukdomsframkallande bakterier vilket kan leda till diarréer. 

En namninsamling startades i alla fall för att se till att grisbarnen skulle få vara hos sina mammor den där fjärde veckan. Och folk skrev på. Det tycker jag var fint. Nästan 60 000 stycken skrev på. Det är rörande att tänka på att så många faktiskt känner med de små grisbarnen och vill att de ska få vara med sin mamma lite, lite längre. Eller mycket längre egentligen, 25 % längre tid är det ju fråga om. 

Men så tänker jag. Varför känner vi mer för grisbarn än för människobarn. För inte skulle väl nästan 60 000 stycken människor skriva på för att försöka se till att människobarn skulle få vara lite mer tillsammans med sina mammor än de får i nuläget. Det tycker jag är synd. 

Och jag tänker att det där med fråntagning...det är ett ord som kunde gälla människobarnen också. De fråntas sin mamma. De tas från sin mamma. De byter miljö. De byter foder. De hamnar tillsammans med andra människobarnindivider. Det skulle kunna vara stressande för människobarnen också. Jag tänker att den där produktivitetstanken som förstås är helt rationell när det gäller just produktion...fler grisgraviditeter...mer griskött...gäller oss människor också. De som sitter högst upp i produktionskedjan, staten, vill öka människboskapets produktivitet genom att se till att mammorna inte är hemma oanständigt länge med sina barn. Det är samma tanke. Det sägs rent ut. Om si och så många kvinnor jobbar si och så mycket mer kommer statens finanser öka med si och så mycket. Så jobba. Lämna era barn. Tanken är bara lite svårare att urskilja och framför allt att ta in.

När det gäller människobarn är det inte som bryr sig. Det blir för svårt. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar