måndag 13 maj 2013

Fler 1-åringar i förskola!

I lördags kunde man läsa att antalet 1-åringar som går i förskola har ökat. Nu går nästan 50 % av 1-åringarna. I tidningarna presenteras det på lite olika sätt. Aftonbladet säger att "Det finns anledning att hurra över det. Det är nämligen bra att gå på förskola och ju tidigare man börjar desto bättre är det." Journalisten berättar om en undersökning gjord av Sven Bremberg. Det är en forskningssammanställning baserad på utländska undersökningar som visar att det går bättre i skolan för barn som börjar förskolan tidigt. Tänk det är väl konstigt att man kan påstå en sådan sak! Det kvittar väl om man kan bevisa det med en forskningssammanställning när verkligheten visar något helt annat! I tidningarna poppar det hela tiden upp artiklar som handlar om skolbarnens försämrade resultat. Kanske kan man misstänka ett samband? I takt med att fler och yngre barn trycks in i förskolorna går det allt sämre för dem i skolan.

I Svenska Dagbladet presenteras nyheten på ett lite annat sätt. Där uttalar sig Anders Broberg, professor i klinisk psykologi med inriktning mot barn och ungdomar. Han säger att de stora barngrupperna med allt färre vuxna per barn kan skapa stress och oro hos barnen och att det är allra värst för de minsta. Han säger att han är ganska orolig för hur förskolan ser ut för de allra yngsta.

I Göteborgsposten finns också en artikel som uttrycker oro för de små barnen. Artikelförfattaren säger att hon är orolig för de yngsta barnen. Hon menar att det inte är att sätta barnens bästa när förskolan ser ut som den gör i dag. Hon tror att anledningen till att fler 1-åringar går på förskola är att det finns färre dagmammor, att rätten till förskola har utökats och en ökad press i arbetslivet. Författaren hänvisar till 23 barnpsykologer i Göteborg som har protesterat mot den nedrustning och underprioritering av förskolan som skett. De påtalade att små barns inlärningsförmåga påverkas om de utsätts för den stress som en alltför stor barngrupp innebär. Hon säger också att det inte finns någon forskning som visar att 1-åringar behöver socialiseras i en stor förskolegrupp eller att föräldrar skulle vara sämre på att stimulera och fostra dem. Avslutningen blir att alla borde sluta med att låtsas att förskolan är bäst för 1-åringen!

Frågan är vad föräldrarna tycker? Varför börjar fler små barn på förskola? Tycker föräldrarna det är bra? Beror det på ekonomin? Är det för att alla andra gör det? Kanske känner man sig ensam när alla andra börjar jobba? Inte vet jag! Sorgligt är det i alla fall! Både för barnen och föräldrarna! Det räcker med att titta på en liten 1-åring för att se att det är en liten bebis! Den hör inte ihop med en massa barn utan med sin mamma!! Och det måste kännas ända in i mammahjärtat när man lämnar sitt lilla knyte ifrån sig många timmar varje dag! Är det inte dags att föräldrarna börjar kräva tillbaka sin rätt att ta hand om sina egna barn? Om det är det vi vill alltså?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar