torsdag 2 maj 2013

Barn och höns!

Det har varit en del prat om att förskolegrupperna är för stora. Det är ett problem säger flera av de politiska partierna. Enligt skollagen ska barngrupperna ha en lämplig sammansättning och storlek. I genomsnitt har varje barngrupp (antal inskrivna barn per avdelning) 16,9 jämfört med 16,8 året innan. Den genomsnittsliga gruppstorleken har varit konstant under flera år.

Det verkar som om det finns många förskolor med mycket större grupper än den genomsnittsliga. Vilket förstås innebär att det finns förskolor där man har små grupper. Jag läser om en förskollärare som säger att barnen i den stora gruppen där hon arbetar behandlas mer som en grupp än som individer. Barnen måste brottas och kämpa mot många andra barn. Hon påpekar också hur synd det är om personalen som bränns ut. Jag läser att i vissa fall kan det vara upp till 10 barn per vuxen. Skolverket anser att det ska vara 5 barn per vuxen. Det är tydligen bara 42 % av landets förskolor som klarar av att följa rekommendationerna. I en annan artikel står det att i vissa fall kan det vara 35 barn i en grupp och att nästan var femte barnskötare menar att det ofta är så lite personal att de inte kan garantera barnens säkerhet.

Det låter inget vidare för de barn som har det på det här sättet. Inte för personalen heller. Man funderar på hur det går till med pedagogiken. Kommer de här barnen att rustas för skolan när det gäller språkkunskaper och matematik? Och ännu viktigare - hur mår de här barnen och hur påverkas de av att ha det på det här sättet?  Men alla tycker inte att det är något problem att barngrupperna i många fall är så här stora. Ingrid Pramling Samuelsson, pedagogikprofessor vid Göteborgs Universitet tycker inte det. Hon säger att det finns små förskolor som inte är de bästa i världen och jättestora som fungerat bra. Hur en förskola fungerar är komplext och det är många faktorer som ska samverka.

Politkerna säger att de tycker att barngrupperna ska minskas men att det inte är något som det kan lagstiftas om. Precis som Pramling Samuelsson tycker de att det är så mycket som spelar in. Pedagogiken, lokalerna, personalens utbildningsnivå, barnens personligheter... Det är upp till kommunerna att bestämma. Jag blir lite förvånad när jag inser att när det gäller djur går det att lagstadga om "gruppstorlekar". Till exempel när det gäller hönor. Där finns det ordentliga regler för både lokalerna och hönstätheten! Här räcker det inte med lämpliga storlekar och sammasättningar!

Här är lite regler för hönsskötsel:

För alternativa system från  1 januari 2002 (nybyggda system) eller från
1 januari 2007 (alla system):


- maximum 9 hönor per m2 golvyta

- minst 1 rede per 7 hönor eller 1 m2 redesyta för 125 hönor

- minst 250 cm2 ströyta per höna och minst en tredjedel ströyta av golvarean

- minst 15 cm sittpinne per höna och minst 30 cm mellan pinnarna

- minst 10 cm fodertrågslängd per höna vid raka fodertråg och minst 2 cm vid runda automater

- minst 1 vattennippel per 10 hönor

Det är lite konstigt! Men det är ju inte alltid man förstår allt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar