tisdag 12 juni 2012

Dagens dikt

Jag tror

Jag tror på den ensamma människan,
på henne som vandrar ensam,
som inte hundlikt löper till sin vittring,
som inte varglikt flyr för männsikovittring:
På en gång människa och anti-människa.

Hur nå gemenskap?
Fly den övre och den yttre vägen:
Det som är boskap i andra är boskap också i dig.
Gå den undre och den inre vägen:
Det som är botten i dig är botten också i andra.
Svårt att vänja sig vid sig själv.
Svårt att vänja sig av med sig själv.

Den som gör det skall ändå aldrig bli övergiven.
Den som gör det skall ändå alltid förbli solidarisk.
Det opraktiska är det enda praktiska
i längden.

Gunnar Ekelöf


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar