måndag 19 december 2016

Valfrihet

Moderaternas kvinnoförbund vill vika fler föräldramånader åt papporna. En arbetsgrupp har tillsatts. Den har kommit fram till att ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen är en nyckel till att kvinnor som är födda utomlands snabbare ska komma ut på arbetsmarknaden. Men det skulle också hjälpa kvinnor som är födda i Sverige eftersom mammorna fortfarande tar ut merparten av föräldraförsäkringen. Och detta drabbar kvinnorna...det blir lägre löner och lägre pensioner. Och då skulle en utökad kvotering bidra till att öka kvinnors VALFRIHET genom att ge dem möjligheter till en bättre ekonomisk utveckling och därmed ge dem möjligheter att skapa det liv de själva valt att leva.

Det är rätt fantastiskt, eller hur! När man stryper möjligheter, inskränker möjligheter, då ökar valfriheten. Som ett mirakel. Om man inte visste att detta är taget ur verkligheten kunde man lätt tro att detta skulle kunna vara ett utdrag ur Orwells 1984. Man använder nyspråk friskt. Genom att bara uttala orden, låta dem byta plats, har man lätt förvandlat lögner till sanning. Valfrihet kan komma att vara synonymt med tvång. Och det är inget konstigt med det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar