måndag 8 februari 2016

Svensken kommer!

Idag kan man läsa i Dagens industri att det svenska företaget Academedia är på g att expandera i Tyskland. De har köpt upp ett förskoleföretag i München. Det här gör de inte bara för att tjäna pengar utan också för att frälsa Europa! För det är så här att:

Det saknas 2 miljoner förskoleplatser i Europa.

Europa behöver bli mer jämställt och fler kvinnor behöver komma ut på arbetsmarknaden.

Den europeiska befolkningspyramiden behöver förändras, det behöver födas fler barn för att balansera en åldrande befolkning. Och det vet ju alla att om man får lämna bort sina barn så vill man paradoxalt nog skaffa fler.

Det är alltså det här som gör att Academedia satsar på att växa utanför Sveriges och Norges gränser.

I Tyskland är de väldigt intresserade av de nordiska förskolornas förmåga att använda leken som pedagogiskt verktyg och av vårt fokus på uteaktivitet. Vår höga kompetens när det gäller lärandet på förskolan är eftersökt utanför Skandinavien.  Vi ser ju förskolan som en egen skolform med mycket omsorg i lärandet.

Så nu vill Academedia starta ett antal förskolor i Tyskland under det tyska namnet Joki och det norska namnet Espira. Och det vill de för att de vill bidra till ökad jämställdhet, ökad tillväxt och till att fler barn får en riktigt bra start i livet!

Avslutningsvis vill Academedia dela med sig av något av det bästa vi har i Norden, våra förskolor!

Halleluja! Jag vet inte om det är religion eller krig det är fråga om. Mission eller något slags eko efter det 30-åriga kriget. Men helt klart är i alla fall att svensken kommer! Vi vill erövra världen!

Samma dag kunde man i en annan tidning läsa att många förskolebarn i Stockholm trängs på alldeles för små utegårdar. Små och torftiga utegårdar. Man kunde för några dagar sedan läsa att 20 % av landets förskolor inte håller måttet. De ger inte barnen det de behöver när det gäller omsorg och respons. 25 % av förskolorna i Sverige kan inte garantera barnens säkerhet.

Men det är ingenting som Academedia berättar om. Och kanske behöver de inte heller göra det för än så länge betalar tyskarna för sina förskoleplatser ur egen ficka. De kan ju göra det i och med att de har lägre skatter och dessutom ett skatteavdrag på 7000 euro för varje barn och år. Då kan de bestämma själva om de vill köpa barnomsorg eller köpa tid hemma. Man får hoppas att de slipper undan fållan som vi svenskar har hamnat i. Och Academedia har väl kanske inga synpunkter på just det. De är nog nöjda om de tjänar pengar bara.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar