tisdag 16 februari 2016

Den långa marschen!

Det har kommit en rapport om PISA-resultaten igen. Igår kunde man läsa i en tidning om den där OECD-rapporten, om att det är i förskolan allt börjar. Vill man se till att våra elever lyckas bättre i PISA så måste man satsa på förskolan.

En hel tredjedel av Sveriges elever klarar inte baskraven i flera av skolans centrala ämnen. Vi är ett av de länder där andelen lågpresterande elever har ökat särskilt mycket.

OECD:s åtgärdsförslag för att förbättra elevernas skolframgång framhåller vikten av att
- skapa stödjande och krävande läromiljöer,
- ha särskilt utarbetade program för minoritetsspråks. och immigrantelever,
- att tidigt identifiera lågpresterande elever,
- att motarbeta könsstereotyper,
- att uppmuntra föräldrarnas involvering,
OCH
- att öka tillgången till förskola.

Just det där med tillgång till förskola är ju inte ett problem för Sverige. Vi har verkligen tillgång till förskola. Men förskolans innehåll och förutsättningar måste stödjas.

Man måste uppmärksamma förskolan mer i debatten och i utbildningspolitiska åtgärder. Det är de tidiga insatserna som är avgörande!

Haha! Detta måste vara ett skämt!

Vi har alla barn i förskola och förskola är förutsättningen för att barnen ska bli bra i skolan. Men då är väl allt bra? Fast det var ju det där med kvaliteten. Det räcker inte att satsa 65 miljarder på förskolan som vi gör nu. Det måste satsas mer. För ska man fostra barn på institution måste det till mycket resurser för att det ska bli lyckat. I hemmet räcker det med en mamma/pappa.

Jag läste i en annan artikel att det som bygger smarta barn är kärlek. Ju mer kärlek och positiv kontakt barnet får när det är litet desto mer utvecklas hjärnan. Kanske något för förskolan att tänka på. Personal med universitetskurser i kärlek och så tillräckligt många pedagoger för att dela ut kärleken enligt läroplanens stadgar. Som professionella mammor.

Så snirklar vi vidare. Snurrar oss uppåt i spiralen eller nedåt. För vi har vår väg att vandra. Vi vet hur det ska vara. För så SKA det vara. Förskolan är svaret. Har vi bara förskola så kommer allt ordna sig. Den fyrkantiga klossen ska ner i det runda hålet. Det går nog till slut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar