onsdag 31 oktober 2012

Fritids 2

Jag läser lite mer om fritids och hittar en intressant ledare i Smålandsposten:
http://www.smp.se/ledare/fritidspersonal-framfor-foraldrar(3489593).gm

Här står först lite allmänt om fritids:
"Kommuner är skyldiga att erbjuda fritids till barn i förskoleklass eller grundskolan upp till vårterminen det år barnet fyller 13 år när föräldrarna jobbar, då fritids fyller en viktig funktion i form av barnpassning för de föräldrar som inte hinner hämta så tidigt som skolan slutar. Förslaget att låta Skolverket ta fram rekommendationer för hur stora fritidsgrupperna är relevant, eftersom tiden på fritids bör utnyttjas meningsfullt." Det är väl klart att det borde finnas en maxgräns för hur stora barngrupperna får vara. Det borde det förstås också finnas för förskolan. Det är inte rimligt att barn ska tillbringa sina dagar i stora barngrupper med få vuxna som kan se till barnens behov.

Kommunal har ju reagerat på att barngrupperna är för stora och skrivit en rapport om det "Vem ser Matilda". Ändå har de tydligen  planer på att utöka fritidsverksamheten, få den att innefatta ännu fler barn."Kommunal vill dock utvidga rätten till fritidsplats till att gälla även barn vars föräldrar är föräldralediga, arbetslösa eller har försörjningsstöd." Ledarskribentens kommer till slutsatsen att kommunals uppfattning är att "de ögon som ska hålla koll på barnen hellre bör tillhöra kommunalt anställd personal än i största möjliga mån föräldrar."

Jag kan inte låta bli att förundra mig. Vad är det som gör att man är så sugen på att separera barn från deras föräldrar? Vad är det som gör att man tycker att det är värt pengarna? Vad är det man tror att barnen och föräldrarna får ut av det?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar