onsdag 10 oktober 2012

Datorer i skolan!

I gårdagens tidning står att en högstadieskola i kommunen har fått en anmärkning av skolinspektionen. Anmärkningen gäller det faktum att skolan inte har tillräckligt med datorer och att det finns andra brister inom IT-området. Visst är det bra med datorer. Det går mycket snabbare och enklare att färdigställa ett skriftligt arbete och internet gör det enklare att snabbt få tag i information. Men jag tror inte att man ska inbilla sig att datorer i sig gör eleverna bättre i skolan. Man får inte glömma bort att en dator är ett redskap, precis som en penna eller en lärobok. Det räcker inte att ge eleverna pennor och böcker. Någon måste lära ut hur man ska använda de redskap man fått. En bra lärare är hundra gånger viktigare än en dator.

Ledaren i tidningen handlade också om datorer och elever. Chefredaktören tyckte att det är självklart att alla barn i skolan ska ha varsin dator. Det ska vara lika självklart som att de har läroböcker. Jag fattar inte riktigt tänket. Vad är det barnen ska göra med datorerna? Hur är det tänkt att barnen ska utvecklas med hjälp av dessa datorer? Man kan bara konstatera att man numera har en övertro på IT. På lärarhögskolan var det också mycket prat om IT. Det skulle användas "kanoner" och saker skulle presenteras på powerpoint. Vad som skulle presenteras och hur pratades det mindre om.

Hur tror jag då? Datorer har man för att skriva och läsa texter från internet. Då borde det vara rimligt att lära sig skriva och läsa (då menar jag inte basfärdigheterna skriva och läsa) först.
Eleverna behöver lära sig hur man läser. Man behöver få läsvana genom att få läsa olika typer av texter, ofta. De behöver lära sig hur man handskas med en text. Hur man väljer ut vad som är viktigt, hur man drar slutsatser, hur man värderar det man läser osv. Eleverna måste också få lära sig hur man skriver. Man måste få lära sig stava, organisera orden till korrekta meningar. Lära sig syfta framåt och bakåt i texten. Man måste gå vidare och lära sig att strukturera en text med inledning, en logisk styckeindelning och en avslutning. Man måste lära sig hur man argumenterar för sin sak, hur man redogör för fakta etc. Man måste få hjälp med att utöka sitt ordförråd genom att tillsammans läsa texter och arbeta med dem för att fördjupa sin förståelse för innehållet. Allt detta kan inte eleven lära sig på egen hand tillsammans med en dator. Det behövs kompetenta lärare för det.
Skolan måste också hjälpa eleverna att lära sig studera. Man kan inte skyffla över ansvaret på eleverna. Eleverna måste få hjälp med att veta vad de ska lära sig och hur det ska gå till. Lektionerna måste ha en tydlig struktur och läraren måste ha en långsiktig plan. Läxor ges för att stötta eleverna i att repetera och befästa sina kunskaper samt för att ge dem arbetsvana och självdisciplin.
När lärare och skolledning förstår och tar sitt ansvar i att undervisa och vägleda eleverna då är datorer ett bra hjälpmedel. Utan detta reduceras den till en rolig leksak!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar