fredag 28 september 2012

Förslag om förbättrad läskunnighet!

Snacket fortsätter om att vi i Sverige behöver förbättra läskunnigheten. I Sverige går den stadigt ner medan den tydligen går upp i övriga Europa. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5286162 Här sägs bla att "Målet ska vara att fler barn än i dag regelbundet ska läsa, såväl facklitteratur som skönlitteratur, att förmågan och viljan att läsa ska öka och att kunskapen om att det är viktigt att kunna läsa för att kunna ta aktiv del i samhällslivet ska öka." Låter bra. Hur ska man då bära sig åt? Det viktigaste är att nå ut till barnen tidigt. Man ska ha sk läsombud på förskolan och fokusera på litteratur inom de olika lärarutbildningarna. Alla elever ska dessutom ha tillgång till skolbibliotekarier.

Jag undrar vad de här läsombuden på förskolan ska bidra med. Generellt sett tror jag att barn läses för mer nu än förr. På förskolorna tror jag att man läser för barnen varje dag. Jag tror inte att så många hemmafruar satt och läste för sina barn på dagtid (eller ens på kvällstid) på 40- och 50-talen. Ändå var läskunnigheten tydligen högre då än nu. Märkligt. Exakt vad är det barnen ska lära sig på förskolorna? Det verkar inte vara fråga om att faktiskt lära sig just läsa utan intresset ska väckas genom att utsättas för litteratur. Obs! Jag har ingenting emot att läsa för barn - det är både trevligt och nyttigt - men jag tror inte att nyckeln till att höja läsförmågan är att i första hand läsa böcker för barnen eller låta dem bläddra i böcker.

Men att lära barn läsa har blivit komplicerat och det är en lång process som måste påbörjas långt innan skolstarten. Jag läser en artikel i Skolvärlden. http://www.skolvarlden.se/artiklar/vill-se-kartl%C3%A4ggning-av-6-%C3%A5ringars-l%C3%A4skunnighet Sveriges skolledarförbund vill att man ska införa ett diagnostiskt test av läskunnigheten hos barn i förskoleklassen eftersom läsinlärning och språkutveckling är A och O för att klara skolan och som grund för ett gott liv som vuxen. Eftersom de svenska elevernas läsförmåga sjunker är det nödvändigt med en samlad och strukturerad kartläggning av barns språkliga nivå och läsförmåga. Om man gör det kan man sätta in individualiserade åtgärder och ge alla barn möjlighet att lära sig läsa helst under första skolåret.

Nu hänger jag inte med alls. Jag trodde att meningen var att man skulle lära sig läsa när man började skolan. Hur menar skolledarförbundet att barnen skulle ha lärt sig att läsa redan innan skolstarten? Jag trodde inte att man lärde ut läsning och skrivning i förskolan och inte heller på 6-års. Eller är det kanske meningen att föräldrarna ska ha lärt ut läsning hemma? Om inte är det väl orimligt att tro att barnen kan läsa innan de börjat i 1:an? Eller har man en övertro på att barn lär sig läsa genom att höra sagor, titta i böcker, rimma och säga ramsor, plocka med bokstäver etc? Det tror inte jag att barnen gör. Det krävs läsundervisning för att de flesta barn ska klara av att lära sig läsa.

I Dagens industri läser jag en liten notis om den svenska skolan. Där menar man att den svenska skolan är i kris och att resultaten störtdyker internationellt sett. Detta är ett resultat av alla experiment som genomdrivits genom åren. Man hävdar till och med att experimenten har förstört den svenska skolan. Slutorden i notisen blir att man ska göra om en gång till men att den här gången bör man titta tillbaka. Backa!

Jag tror att det ligger en hel del i det. Vi har experimenterat så mycket att vi kanske har glömt bort hur man lär ut basfärdigheterna på ett enkelt och effektivt sätt. Om läsförmågan har gått ner betyder ju det att den har varit högre. Det vore absolut rimligt att blicka tillbaka och försöka se vad man gjorde bättre förr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar