onsdag 2 maj 2012

Pianobok!

Suzuki Piano School, Vol 1

Köpte den här boken för ett tag sedan och har kommit en liten bit i den. De små barnen håller fortfarande på med de första styckena medan de äldre har kommit lite längre. Boken är väldigt bra. Den börjar med Blinka lilla stjärna där. Först med ena handen på tre olika sätt (olika rytmer) och sedan likadant med den andra. Efter det sätter man ihop stämmorna och spelar med båda händerna (lika alltså). Det är en bra metod - melodin känner alla igen så den utgör ingen svårighet och fingerstyrkan övas upp när man får spela med alla fem fingrarna (även lillfingrarna som är svaga i början). I den riktiga melodin spelar man ju bara varje ton en gång men här upprepar man varje ton flera gånger och det gör också att fingerstyrkan ökar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar