torsdag 5 februari 2015

Lite sjukliga och lite engelska

Det är fredag! Det känns väldigt bra! Vi är lite krassliga. De stora barnen var hemma i början av veckan och nu är det ett litet barn hemma istället. Och jag känner mig lite krasslig. Ont i huvudet och ont i kroppen och ont i halsen. Jag är glad över att jag är hemma och slipper lämna stora barn ensamma hemma hela dagarna och jag är glad över att jag är hemma så jag slipper att vabba. Och det känns bra att inte behöva sjukskriva sig själv också. Fast trist är det med sjukdomar. Det blir segt.

Jag och 11-åringen gör lite extra engelska varje vecka. Det har vi gjort den här veckan också. Han har ju läst engelska i skolan i 1,5 år nu och så har vi jobbat med en gammal lärobok - Hello England - jättebra - sök på bokbörsen - den kanske finns där! Den började man med i 5:an på 40-talet. Vi har hunnit göra 25 texter. Vi jobbar inte så fort för vi har inte bråttom. Jag vill bara ge honom en stabil grund att stå på, försäkra mig om att han får med sig alla grammatiska moment och får träna på dem tillräckligt. Hittills har han lärt sig - obestämd artikel, I am, you are osv, bestämd artikel, frågeorden what, where, why, substantivens pluralbildning på -s och -es, presens av be, presens av have, there is, there are, presens av huvudverb, personliga pronomen, klockan, räkneord 1-20, förenade possessiva pronomen, sin, sitt, sina, progressiv form i presens, konsonantfördubbling, have = dricka, äta, of i måttsuttryck, veckans dagar, ordföljd, do i frågesatser, demonstrativa pronomen, månader och årstider. Det är ganska mycket på 25 texter, halva 5:ans årskurs från förr i tiden. Och det som är så bra är att det som har lärts ut tidigare aldrig släpps utan kommer tillbaka och repeteras igen och igen.

Igår jobbade vi med en text som var skriven i jag-form. Den handlade om en elevs dagliga rutiner med frukost och så vidare. Efter att texten var läst och genomgången skulle man ändra om i texten så att alla predikat (ja, man väjde inte för de svåra orden) hamnade i 3:e person singular. Sonen börjar bemästra dessa grammatiska ord och när han inte kommer ihåg berättar och visar jag igen. I alla fall, det var en riktig toppenövning att ändra en jag-text till en han-text. Sonen fick träna både på de där 3:e person-s:en och på vad som händer med pronomina.

Här är texten:

What I do every dag

I Wake up at seven o'clock every morning. I lie in bed a few minutes before I get up. I wash my hands, and my neck. I never forget to brush my teeth. Then I dress and comb my hair. At twenty minutes past seven I go downstairs and have breakfast. For breakfast I usually have porridge and milk and some bread and butter. After breakfast I put on my cap and coat, take my books and go to school. I walk or cykle to school, but some pupils come to school by bus or by tram. When I get to school, I take off my cap and coat and hang them in the corridor. Then I go into my classroom, and sit down in my seat. Now the master comes in, and lessons begin. School is over at three o'clock and I go home. In the evening I do my home-work. Sometimes I go to the Cinema or play with my friends before I go to bed at nine o'clock.

Sedan ska man alltså byta ut alla I mot he eller Tom.

Sedan följer en talvöning:

1. What time do you wake up in the morning?
2. When do you have breakfast?
3. What do you usually have for breakfast?
4. What do you do after breakfast?
5. How do you come to school?
6. Where do you hang your cap and coat?
7. What time is school over?
8. When do you do your homework?
9. How many times a week do you go to the Cinema? (!)
10. What time do you usually go to bed?

Sedan följer andra övningar:

Sätt in prepositioner (at, by, for, in, into, past, to) i meningar:
1. Bob wakes up ....halv.....six.
2, His room is....the first floor.
3, He has breakfast....the diningroom.
4, .....breakfast he has porridge and milk.
5. He goes....school....eight o'clock.
6. Some pupils come.....school ....bus.
7. We go ....to our classroom.
8. School is over .....three o'clock.
9. ....the evening I do my home-work.
10. Sometimes I go ....the cinema.

Sedan ska man bilda frågor som passar till givna svar:

Where....                           He is home.
How....                              He is very well, thank you.
Can...                                No, I can't find them.
What....                             His name is Teddy.
Where does                       My sisters lives in that house.
Where....                           It is in my room.
What colour...                   It is red.
What shape....                   It is round.
When....                             In the afternoon.
What....                             It is just one o'clock.

Slutligen kommer översättningsmeningar:
1. Mary vaknar klockan halv 7.
2. Hon stiger upp en kvart i sju.
3. Hon tvättar händerna (sina händer) och ansiktet (sitt ansikte).
4. Sedan klär hon på sig och kammar håret (sitt hår).
5. En kvart över sju äter (har) hon frukost.
6. Till frukost äter hon skinka och ägg.
7. Ibland dricker hon en kopp te.
8. Hon tycker mycket om te (te mycket).
9. Efter frukosten (frukost) tar hon sina böcker och cyklar till skolan.
10. Många av hennes skolkamrater kommer till skolan med buss.
11. När hon kommer ("komma" här - get) till skolan, går hon in i klassrummet.
12. När läraren kommer in, börjar lektionen.
13. Idag är första (den första) lektionen engelska.
14. Fru Brown undervisar i (översätts ej) engelska i Marys klass.
15. Hon talar engelska mycket bra, och hennes elever tycker om henne.
16. Klockan tre cyklar Mary hem från skolan.
17. På eftermiddagen läser (gör) hon sina läxor.
18. Klockan sju äter familjen kvällsmat.
19. Ibland går Mary på bio med sina vänner.
20. Mary måste lägga sig före klockan tio.

Så här ungefär ser lektionerna i engelska ut i min gamla bok. Jag tycker det är så bra! Allt gås igenom mycket noggrant och man jobbar från alla håll. Det är både text, tal, luckor och översättning. Prepositionerna som finns i ursprungstexten kommer åter i luckuppgiften och i översättningsövningen. Man får många chanser att förstå. Den här texten är dessutom någon slags uppsamlingstext - här tas alla grammatiska moment upp som man hittills jobbat med. Jag tänker ibland att har man bra läroböcker som man följer då försäkrar man sig om att eleverna får lära sig det de behöver. Lärarens personliga pedagogiska förmåga blir lite mindre avgörande - alla som undervisar kan göra det good enough om man har en riktigt bra bok att följa. Sen måste läraren förstås behärska det som ska läras ut för att kunna förklara ordentligt men det blir ändå mindre sårbart än det är nu. Som jag uppfattar det är skillnaderna enorma mellan olika lärare, olika lärarlag, olika skolor...För mycket lämnas åt lärarens åsikter, skolans kultur, lärarlagens vilja...slumpen...tänker jag ibland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar