lördag 7 februari 2015

Birger Schlaug ryter ifrån!

Jag läser ett inlägg på Birger Schlaugs blogg http://schlaug.blogspot.se/2015/02/hur-mycket-forlorar-du-pa-barnen-idag-da.html. Schlaug skriver om att vi i vårt samhälle priorieterar pengar mer än våra barn. Han börjar med att berätta om vabbandet och menar att man faktiskt inte förlorar något på att vabba utan däremot vinner en massa - tid med sitt barn. Schlaug tycker sig ha märkt att höginkomsttagare verkar prioritera bort barnen mer än vad de som tjänar mindre gör.

Schlaug skriver också om hur samhället har pushat föräldrarna att arbeta mer genom att införa maxtaxan. Den sporrar föräldrarna att arbeta mer och lämna bort sina barn mer.

Schlaug tycker att man ska införa maxtid på dagis och att föräldrar borde stimuleras att arbeta deltid istället för heltid genom att höja grundavdraget rejält och istället höja skatten på den del av inkomsten som ligger över genomsnittet. Schlaug tycker att människor istället kan arbeta när de är äldre än 65 år för att kompensera för bortfallet av arbetade timmar.

Jag tycker det är jättebra att någon pratar om vilken skev syn vi har på barn och samvaron med våra barn. Jag tycker också att föräldrar ska uppmuntras att vara tillsammans med sina barn och inte som nu, hindras på alla sätt - både genom lock och pock. Men jag tycker att Schlaug träffar lite vid sidan om. Han är också inne på att det är någon annan som ska bestämma, göra upp ramarna för hur det ska fungera. Jag tror att det är jämställdhetstanken som ligger där och spökar. Det är därför han pratar om deltid. Och jag antar att han menar att båda föräldrarna ska jobba deltid. Det låter ju jättebra men det kanske inte funkar riktigt ändå. För vissa ja, men inte för alla. Det lugnaste är kanske om familjerna får chansen att själva bestämma hur omsorgen om deras barn ska gå till.

Så här kommenterade jag på hans blogg:

"Tycker det är jättebra att du visar på vilken skev syn vi har på barn och pengar och prioriteringar. Men jag tycker att du drar fel slutsats när det gäller skatten! Alla kanske inte vill dela lika mellan föräldrarna - alltså två deltider. För vissa kanske det passar bättre att en förälder jobbar och en är hemma. Alla har så olika typer av jobb. Alla som tjänar mycket har inte strävat efter sin höga lön för att bli rika - utan för att kunna ta hand om sin familj. För barnens skull och för familjefridens skull tror jag att den "rätta" vägen att gå är att börja ta hänsyn till försörjningsbörda samt räkna ihop inkomsterna som kommer in i familjen. Då kunde man börja låta folk betala för den omsorg de vill ha - betala för förskoleplatser eller bekosta "vård i hemmet" på det sätt som passar familjen bäst.

Barn ska inte behöva stressa under sina första år i livet. De borde inte behöva fraktas hit och dit. De borde få anknyta ordentligt till sitt hem, sina föräldrar och sina ev syskon och inte som nu tillbringa merparten av sina vakna timmar skilda åt från sin familjeflock. Sedan tycker jag också att man ska fundera över hur våra äldre barn har det. Är det verkligen så bra för barn på lågstadiet att tillbringa eftermiddagarna på fritids? Borde de inte få vara i sina hem, med en av sina föräldrar, ev syskon, sina egna saker, kunna välja själva vad de vill göra, vila...Och de ännu äldre barnen som sitter ensamma eller är tillsammans med kompisar på eftermiddagarna. Ett land som tycker att det är ok att barn som är 10, 11, 12 osv år - fortfarande omyndiga kommer hem till tomma hem eller umgås med jämnåriga i hem som är obemannade...Tror inte att det är ett dugg bra. Barn och ungdomar behöver närvarande vuxna - närvarande föräldrar. Och närvarande kan man bara vara när man är tillsammans fysiskt."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar