torsdag 11 april 2013

Socialdemokraternas framtidskontrakt

Jag tittade lite på Socialdemokraternas hemsida och läste om S-kongressen. De har tydligen skrivit ett framtidskontrakt. Det var intressant läsning. Eftersom jag är intresserad av barn och familj och jämställhet funderade jag mest kring visionerna S har när det gäller dessa områden. Det är en kall och cynisk syn på barn och föräldraskap som kommer fram. Så här står det:


"Investeringar i bra barnomsorg innebär att föräldrar kan koncentrera sig på jobbet. Det driver upp arbetsutbudet. Investeringar i äldreomsorg gör att man inte tvingas gå ned i tid för att ta hand om sina gamla. Investeringar i hälsa gör att man kan fortsätta att bidra i arbetslivet. Investeringar i kultur skapar ett rikare samhälle och banar väg för nya jobb i de kreativa näringarna. Och investeringar i forskning ger möjlighet att utveckla, tillverka och sälja mer avancerade produkter på världsmarknaden." Jag tycker att det känns underligt att prata om barn och äldre i relation till produktion. Måste allt vara kopplat till produktion? Finns det inga andra värden i livet? Vill föräldrarna koncentrera sig på jobbet? Vill de inte koncentrera sig på sina barn? Vad vill barnen? Är det någon som bryr sig om att fråga eller lyssna?

Sysselsättningen är viktig. Den måste öka och då kommer jämställdheten in. "Ökad jämställdhet är viktigt för ökad sysselsättning. I dag är sysselsättningsgraden bland män betydligt högre än bland kvinnor. Både när man mäter hur stor andel av kvinnor och män som arbetar; men framför allt om man tar hänsyn till att kvinnor generellt sett har kortare arbetstid än män. Det är inte förnuftigt. Kvinnors sysselsättning ska öka. Här finns en stor potential för ökat arbetsutbud, som kan bidra till framtida tillväxt och välstånd." Det är kvinnorna som ska se till att sysselsättningen ökar. De jobbar inte nog mycket. Det måste jobbas mer! Jag får lite otäcka vibbar! Det enda livet går ut på är att arbeta. Sverige ska bli ett stort härligt och jämställt arbetsläger!

Men det är för kvinnornas bästa de ska få jobba mer. De ligger efter när det gäller löner och karriärmöjligheter. Det måste det bli ändring på! "Arbetsmarknaden är allt annat än jämställd. Sysselsättningen bland kvinnor är betydligt lägre än sysselsättningen bland män. Kvinnor har väsentligt lägre löner än män och denna löneklyfta ligger nästan still. Kvinnor har också sämre möjligheter att utvecklas i arbetet och göra karriär. Nästan två tredjedelar av alla chefer i Sverige är män. Medan ett heltidsarbete är en självklarhet för de flesta män tvingas fortfarande många kvinnor acceptera ett deltidsarbete och en lön som det inte går att försörja sig på. Heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden och det är viktigt att skapa incitament och verktyg för att garantera detta." Men vem är det som sätter upp reglerna. Varför måste heltid vara norm? Passar det alla? I alla situationer av livet? Vem ska avgöra? Och varför kan man inte kämpa för att höja kvinnolönerna istället? Eller minska skatterna? Ta hänsyn till folks olika försörjningsbörda när de betalar skatt? Man kan titta på saker från olika håll! Många kvinnor kanske vill arbeta deltid. De kanske inte orkar mer. De kanske uppskattar andra saker i livet? Vi har bara fått ett enda liv!

Orsaken till att kvinnor inte orkar arbeta heltid och därför har lägre löner än männen är att de arbetar mer än männen hemma! Det kan S lätt ändra på! Det är bara att se till att papporna tar ut hälften av föräldraledigheten. De kommer då att vänja sig vid att arbeta mer hemma och så blir allt frid och fröjd! Så om först mamman är hemma ca 6-7 månader och sedan pappan 6-7 månader då kommer mammorna att orka med heltid alldeles galant! Yes! Fast blir det inte lite orättvist. Barn som är nyfödda kräver en rätt stor arbetsinsats. Det ska ammas och bäras och så är ju mamman lite ankommen efter förlossningen. Varför kan inte pappan ta det? Eller hälften av det? Ska vi verkligen få bestämma själva över denna fördelning. Kvinnan går ju ut som förlorare om hon tar första delen av ledigheten. Ja, hon går ju redan ut som förlorare i och med att hon har fött barnet och ska amma barnet. Kanske kan vi sluta föda barn och hitta på något mer jämlikt sätt att fixa till dem? Så här står det i alla fall: "Grundläggande för att kvinnors löner halkar efter är att de fortfarande utför huvuddelen av det obetalda hemarbetet, tar ut merparten av föräldraledigheten – och därmed halkar efter i position och lön i arbetslivet. Därför vill vi socialdemokrater se en jämn fördelning av föräldraledigheten. Arbetsmarknaden är dessutom starkt könssegregerad. Många kvinnors arbete är undervärderat. Till det kommer att arbetet med att höja kvinnors löner försvåras på grund av brist på
lönekartläggning."

 
Men barnen är inte bara ett hinder för produktion och jämställdhet. Det är inte bara därför de måste vara på förskolorna på heltid. De har även rätt att vara på förskolan hela dagarna eftersom det är så bra för dem. Där lär de sig en massa saker på ett trevligt sätt. Eftersom det är så bra för barnen att vara på förskolan på heltid ska alla barn få rätt att vara där även om föräldrarna råkar vara hemma. Fast de ska ju inte vara hemma förstås - de ska arbeta heltid. Så lämpligt att alla behov sammanfaller - det är bra för Sverige om alla arbetar heltid. Det är bra för kvinnorna att göra det eftersom de då blir lika pigga som männen, gör lika mycket karriär och tjänar lika mycket pengar. Och det är bra för barnen eftersom de kommer att lära sig så mycket mer! Du sköna nya värld! Allt är till det bästa! "Förskolan är starten på det livslånga lärandet. Förskolan ska kännetecknas av trygghet, lek och lärande. Vi vill successivt fortsätta bygga ut den allmänna förskolan så att den är öppen för alla på heltid, oavsett vad föräldrarna gör. Förskolans roll ska stärkas för att nå en mer likvärdig skolstart för alla barn. De små barnens lust och möjligheter att lära ska tas tillvara. Kvaliteten i förskolan ska stärkas. Förskoleklassen har blivit en uppskattad skolform som vi vill göra obligatorisk. Det innebär att skolstarten sker redan vid sex års ålder. Varje enskild elevs kunskapsutveckling ska systematiskt följas upp och löpande utvärderas från första årskurs. Brister ska upptäckas i tid och resurser och insatser sättas in. Elever som har lätt för sig ska få större utmaningar." Alla ekvationer går jämt upp. Förskoleklassen är en uppskattad skolform! Hur skulle den kunna vara någonting annat? De flesta föräldrar arbetar och då måste man ju göra av sina barn någonstans. Ja, och då finns förskoleklassen där och tar hand om barnen! Man säger att barnen ska gå 15 timmar/vecka men i själva verket är det ju precis som förskolan - barnen går där för att ha någonstans att vara när föräldrarna jobbar helt enkelt! Sen kan vi låtsas att sexårsklassen är populär!

Skolan är ju också förstå en viktig fråga. Så här: "
Skolans uppdrag är att ge alla elever gedigna kunskaper, en demokratisk och social fostran och lust att vilja lära mer. I dagens skola är den största utmaningen att höja kunskapsresultaten. Vi vill skapa en modern kunskapsskola med kvalitet och kreativitet i centrum. Varje barn ska ges möjlighet att växa och utvecklas som individ. Alla skolor ska vara bra skolor. Det kräver ett skolsystem där den enskilde elevens utveckling står i centrum." Det är de vanliga orden - kvalitet, kreativitet, varje barns möjligheter att växa och utvecklas som individ. Vad exakt betyder det? Hur ska de göra rent praktiskt? Det där med gedigna kunskaper låter verkligen bra men det andra funderar jag lite på. Vad menas med demokratisk och social fostran? Hur går det till? Eller blir det demokrati och social fostran bara av att barn är tillsammans i grupp? Tänk om jag som förälder inte gillar den där sociala fostran som pågår (eller inte pågår - jag vet inte hur det går till och jag vet inte hur det skulle gå till med Socialdemokraternas förändringsarbete i skolan.)
Föräldraförsäkringen är en huvudfråga när det gäller familjepolitiken. Det är så mycket som är beroende av föräldraförsäkringen - jämställdheten, kvinnornas möjligheter på arbetsmarknaden, fördelningen av hemarbete, framtida pensioner... men den är också enormt viktig för hur barnen mår.
"Alla barn har rätt till en bra uppväxt. De ska få de bästa förutsättningarna att förverkliga sina drömmar. Därför vill vi socialdemokrater se en föräldraförsäkring som ger båda föräldrarna möjlighet att vara hemma med barnen, ett barnbidrag som ger barnfamiljerna bättre möjligheter att klara familjeekonomin, en förskola och skola som ger förutsättningar för alla barn att få med sig de kunskaper som behövs i livet och en kultur- och fritidspolitik som ger alla barn tillgång till idrottsutövande och eget kulturellt skapande. Vi vill utveckla kultur- och musikskolorna och möjliggöra att alla barn och ungdomar har möjlighet att delta. Så gör vi Sverige till ett av de allra bästa länderna att växa upp i. Barn behöver en nära relation till sina föräldrar. Därför är det viktigt med ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Dessutom förbättras jämställdheten på arbetsmarknaden när arbetsgivaren vet att båda föräldrarna är hemma när barnen är små." Jag kan aldrig sluta förundras över att politiker tror att man kan bygga en nära relation med ett barn i ett halvår var och sedan lämna barnet på heltid till pedagoger! Om man har sunt förnuft förstår man att det tar mycket längre tid att bygga en nära relation till ett barn än ett halvår. Man förstår också att det tar längre tid att vänja sig vid att vara förälder. Om man tittar på en 1-åring så ser man också att det är väldigt små barn det handlar om. De kan inte så mycket. Inte prata, är inte torra, kan inte äta efter ordning själva, kan inte berätta om vad som hänt dem, har inte utvecklat minne och tidsuppfattning färdigt...Barn som hunnit bli lite äldre, 2-åringar, 3-åringar, är heller inte så värst stora om man ska vara ärlig. Om man vill kan man läsa böcker som handlar om anknytning så får man reda på mer om hur små barn fungerar och vad de behöver.

Det var hur som helst intressant att få reda på hur S ser på familjepolitik,barn, jämställdhet, skola och arbete. En blandning av cynism och klichéer...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar