tisdag 2 april 2013

Föräldraförsäkring

Det närmar sig val och familjepolitiken tas förstås upp. För många innebär förbättringar inom familjepolitken att mamman och pappan ska dela mer lika på de månader barnet ska vara hemma.

S-kvinnorna vill tredela föräldraförsäkringen. De vill också lagstifta om förskola på obekväm arbetstid.

TCO vill också att fler månader i föräldraförsäkringen ska öronmärkas för pappan. De nöjer sig nuläget med bara 1 månad dock. De vill också att jämställdhetsbonusen ökar för att stimulera fler pappor att vara hemma.

"Det går för långsamt med jämställdheten i föräldraförsäkringen, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark. Nu måste jämställdhetsbonusen bli mer kraftfull så att det verkligen lönar sig ekonomiskt med ett jämställt uttag. Det behövs också en ytterligare "pappamånad", som inte går att överlåta till den andra föräldern."

"- Kvinnor halkar efter i lön och utveckling när de får barn och här skulle en jämställd föräldraförsäkring göra skillnad, fortsätter Eva Nordmark. Om inget görs cementerar föräldraförsäkringen normen att mammor tar huvudansvaret för barnen medan papporna gör karriär. Föräldraförsäkringen måste anpassas till ett modernt samhälle och arbetsliv och då är en tredje pappamånad ett steg i den riktningen. Regeringen bör också ge försäkringskassan tillbaka uppdraget att verka för ett jämställt uttag av försäkringen."

LO har också tankar om föräldraförsäkringen. De vill att den tredelas. " Det ojämna uttaget vi har nu gör att kvinnor tjänar mindre och sliter ut sig. "

Det verkar som om det är av omtanke om kvinnorna som mammor och pappor ska dela mer lika. Kvinnorna ska få arbeta mer utanför hemmet och därmed kunna tjäna mer pengar och få högre pension. Hemarbetet är tungt och om kvinnorna slipper det så kommer de att må bättre. Jag skrattar lite för mig själv! Jag tror att kvinnor visar rätt tydligt vad det är de vill. Det gäller bara att lyssna! Eller kanske skulle man fråga vanliga kvinnor rent ut! Kvinnor tar ut mer föräldrapenning än männen. Det gör de fastän att det finns öronmärkta månader och jämställdhetsbonus. Kvinnor arbetar mer deltid. Kvinnor är mer sjukskrivna än män. Kvinnor vabbar mer. Kvinnor äter mer smärtstillande medel än männen och drabbas oftare av smärtsamma sjukdomar. Jag tror att det är kvinnornas sätt att tala om att de faktiskt vill vara tillsammans med sina barn och att de faktiskt inte mår särskilt bra av att arbeta mer när de har små barn.

Är det inte dags att släppa den gamla uttjatade normen om vad det är att ta hand om sina barn!? Det har blivit norm att lämna ifrån sig sina barn när de är mellan 1 och 2 år. Men bara för att det är norm innebär det inte att det är normalt! Ingen kan någonsin få mig att gå med på att det skulle vara normalt att vänta, föda, amma, ta hand om, älska... ett litet barn och sedan lämna det ifrån sig den största delen av dess vakna tid till främmande människor!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar