söndag 18 juni 2017

Förskolan är bra för våra barn (såklart!)

I går kunde man i en massa tidningar se rubriken "Förskolan är bra för våra barn". Det är en rapport från Folkhälsomyndigheten som slår fast detta. Och precis som väntat kom man fram till att...FÖRSKOLAN ÄR BRA FÖR VÅRA BARN. Det är en riktig glädjerapport. Förskolan är liksom bra för precis allt. Förskolan är en riktig mirakelkur när det gäller att få fram ett bra folkmaterial. Det är liksom där det händer. Och då är det ju så jättebra att så väldigt många barn går i förskola. Nästan alla barn faktiskt. 2015 gick 94 % av alla barn mellan 4 och 5 år. 76 % av alla barn mellan 1 och 3 år.

Så här står det: "Analyserna av naturliga experiment tyder på att barn som gått i förskola är bättre på språk och matematik. De har också en bättre psykisk hälsa och får färre infektioner, framför allt öroninflammationer. I vuxen ålder har de högre utbildningsnivå och en högre inkomst jämfört med barn som inte gått i förskola."

Redan i sammanfattningen som presenteras allra först i rapporten förstår man alltså vad det här är fråga om för rapport...en propagandaskrift...ett stycke fake news...skrivet i ett enda syfte...att rättfärdiga den verklighet vi har skapat i detta land...en verklighet där normen föreskriver att barn fostras på institution. Verkligheten har kommit att anta en viss form och den måste skyddas och bevaras till varje pris. Undersåtarna måste lugnas, invaggas i säkerhet...och därför skall de mötas av rubriken FÖRSKOLAN ÄR BRA FÖR VÅRA BARN. Allt är som det ska. Ni kan vara lugna.

Trots att slutsatserna vad gäller barnens hälsa i relation till förskolan för den tänkande medborgaren måste framstå som rena och skära lögner reagerar ingen. Ingen journalist, ingen politiker upphäver sin stämma och ropar ut att DETTA MÅSTE VÄL VARA EN LÖGN. Nä, statslögnerna har cirkulerat så länge i vårt medborgerliga medvetande att de förmodligen blivit en del av vårt DNA. Vi tror på det här. Vi tror att barn som går i förskola blir smartare, friskare, lyckligare, rikare, bättre...än barn som inte gått. Trots att verkligheten ropar ut ett annat budskap tror vi på det. Förskolebarnen blir bättre i skolan...trots att skolresultaten har gått nedåt. Förskolebarnen har bättre psykisk hälsa trots att den psykiska hälsan har gått ner bland barn och ungdomar. Förskolebarnen är friskare trots att det slås vabrekord varje år. Förskolebarnen har högre inkomster än hemmabarnen. Men hur vet man det? Förr var ju alla barn hemmabarn...inkomsterna skilde sig väl åt då? Vissa tjänade mer än andra. Och ändå fanns inte förskolan.Nu går alla barn i förskola och då måste det ju betyda att alla vuxna om sisådär en 15-25 år har toppenlöner. Allihopa. Det blir bara en 5-6 procent av befolkningen som kommer att ha dåliga löner. Hemmabarnen. Vilka de nu är. Var de nu finns.

Rapporten är lustig på många sätt och vis. Den består i en genomgång av den vetenskapliga litteraturen angående förskolan. Det finns inte mycket forskning i Sverige så det är mest utländsk litteratur som rapporten baserar sina slutsatser på. Litteraturen kommer från Norge, Danmark, USA och Kanada. Rapporten startar med att berätta att förskolan sedan decennier tillbaka har varit en del av vardagen för barnfamiljer i Sverige. Man får också reda på att förskolan är till för att föräldrar ska kunna förvärvsarbeta men också för att ge barnen bättre hälsa och livschanser. Det här är lite nytt på något sätt. Att förskolan ska kompensera för olika typer av hemförhållanden och på så sätt jämna ut barnens livschanser har man hört förut. Och så har det ju pratats mycket om det där med utbildning. Att barnen måste ta det första steget på det livslånga lärandet i förskolan. Men det där med hälsa. Att förskolan är till för att förbättra barnens hälsa...det är något nytt. Intressant. Och det funkar. Det är det som är så bra! Barnens hälsa blir bättre av förskolan. Det blir vi snart varse när vi läser rapporten.

Den här rapporten har måst skrivas eftersom, trots att de flesta föräldrar tar förskolan som något SJÄLVKLART och inte, aldrig någonsin, TVIVLAR PÅ DESS VÄRDE,  förskolan då och då blir ifrågasatt. Till exempel har psykologen Ulla Waldenström diskuterat i sin bok "Mår barnen bra i förskolan" olika betydelser av kvalitet i förskolan. Och de här ifrågasättandena som då och då poppar upp kräver att staten eller folkhälsomyndigheten då, klargör hur det ligger till. Nu ska vi medborgare äntligen få veta hur barns hälsa och utveckling påverkas av förskolan.

Hur är det då?

Så här är det i korta drag:

1. Forskning visar och har visat länge att föräldrars och barns anknytning inte påverkas av förskola eller daghem. Eller ja, man vet inte riktigt säkert för det finns liksom ingen tillförlitlig forskning men...

2. Litteraturen visar att barn som gått i förskola har bättre språkliga och matematiska färdigheter, färre psykiska problem och infektioner, högre inkomstnivå och högre inkomster i vuxen ålder. Fast detta har liksom egentligen bara visats i enstaka studier och metoderna för att påvisa detta har också varierat lite så man ska tolka försiktigt...Fast det som ändå är bra är att ingen studie har visat på några negativa effekter av förskolan. Så då kan man alltså dra slutsatsen att "FÖRSKOLA, MED DEN UTFORMNING SOM FINNS I DE NORDISKA LÄNDERNA, TYCKS HA POSITIVA EFFEKTER PÅ BARNEN." Ja! Så finurligt bra är det!

3. Allt tyder på att en högre andel utbildade förskollärare bland personalen främjar barnens kognitiva utveckling. Litteraturstudierna visade alltså att en högre utbildningsnivå bland personalen tycktes ha positiva effekter på barnens kognitiva och sociala utveckling. Fast effekterna var små. Och det är ju en väldigt tur för oss. För här i landet är det hela 25 % av de som jobbar inom barnomsorgen, förlåt förskolan, som saknar utbildning överhuvudtaget för att arbeta med barn.

4. Inga eller endast svaga samband mellan personaltäthet och barns utveckling påvisades. Ja, studierna som visade detta är förstås lite gamla och alla av dem hade låg säkerhet och grad av evidens. Men ändå. Ja! Det är inte så viktigt kanske. Det är ju bra om det visar sig, eller om något tyder på att det kanske eventuellt kan visa sig, eller om det till och med kan antas vara så att, det egentligen inte spelar någon roll...det där med personaltätheten. För det blir ju väldigt praktiskt nu när vi har så stora barngrupper. Det gör ju ingenting! Tänk vad smidigt och bra det är att det finns forskning.

5. Det är bra med kompetensutveckling för personalen. Fem jättebra studier visar på positiva effekter på barnens kognitiva och sociala utveckling, alternativt på förebyggande av psykiska problem när förskolepersonalen ökar sin professionella kompetens. Fast kompetensutvecklingen hade ingen särskild effekt på barnens matematiska kunskaper. Det var ju synd.

6. Sen har man kollat lite på övergången mellan förskolan och skolan. Och den är viktig må ni tro. Det har visat sig att rutiner vid övergången mellan förskola och skola var jätteviktiga när det gäller barnens psykiska hälsa och kognitiva utveckling. Rutiner för övergången ger bättre skolresultat. Och det här saknas lite i Sverige. Det kan vi jobba mer med. Då blir det bättre.

Det var det hela. Förskolan är alltså jättebra. Förskola ÄR BRA. Studierna som hade studerats var visst inte alltid så jättebra. Många av dem var osäkra. Endast 5 av 16 studier var av hög vetenskaplig kvalitet. Och inga studier från Sverige och bara några få från övriga Norden, hade högt vetenskapligt bevisvärde. Översikten bygger alltså på ett begränsat underlag eftersom det finns relativt lite forskning i frågan.

Men strunt samma! Vem bryr sig i Dagisland? Ingen. Dagis är vår nya religion. Vi kan krafsa lite på ytan och kanske hitta något litet som kanske eventuellt har någon lite brist. Övergången mellan förskola och skola till exempel. Annars är allt bra. DET ÄR BRA. Och slutklämmen på hela rapporten blir...återigen...

"Förskolan med den utformning som finns i de nordiska länderna har positiva effekter på barns hälsa och utveckling."

Och då ser vi själva...allt är bra. Allt är som det skall vara. Saliga äro de som tro...utan att ha sett. Var och en får bli salig på sin tro...bara man har rätt tro. Och det har vi. Vi här i Sverige.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar