onsdag 10 april 2019

Statssanningen....

...presenteras när det passar, i alla sammanhang. Skolan är ett sånt ställe. Läromedlen är anpassade efter den statligt fastlagda sanningen.

Nu senast stötte jag på den i en lärobok (digital förstås) i samhällskunskap för åk 8. Det handlar om skatter och välfärd.

Fakta: I Sverige går de flesta barn på förskola.
Statssanning: Svenska förskolor håller hög kvalitet. I statssanningen ingår också att kvinnor med slöja arbetar i förskolor med heletnisksvenska barngrupper. Det handlar förmodligen om att visa på att integrationen funkar klockrent.

Det är verkligen så att de flesta barn i Sverige går i förskola. Men är det sant att svenska förskolor håller hög kvalitet? I min kommun går det i snitt 18 barn i varje grupp. Det är inte något unikt. Är det bra? Det är bara knappt 40 % av de som jobbar i förskolan som är förskollärare. 30% av de sin jobbar i förskolan saknar helt utbildning. Det kommer titt som tätt varningsrapporter från förskolesverige. Det pågår sedan några år tillbaka ett förskoleuppror med många tusen medlemmar som försöker kämpa för bättre villkor. De vittnar ofta om att det är kris. En rapport kom senast i år som visade att barngrupperna är för stora, att det finns brist på utbildad personal, att lokalerna ofta är undermåliga och att ljudvolymerna är för höga. Personalen oroar sig för barnen, speciellt de yngsta barnen. Förskollärare och fritidspersonal är den fjärde mest sjukskrivna yrkesgruppen i landet. Av 1000 anställda hade 160 varit sjukskrivna i minst 2 veckor i sträck förra året. Den vanligaste anledningen är "psykisk sjukdom"...och då menas utmattning och utbrändhet. Det finns forskningsrapporter som visar att barn som börjar tidigt på förskola har högre doser av stresshormonet kortisol och visar tecken på posttraumatisk stress som tex oro, klängighet och sömnsvårigheter.

Fakta: förskolan är i kris och brottas med många och stora problem.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar