torsdag 14 mars 2019

BRIS

...rapporterar att antalet kontakter till Bris har ökat en hel del. Det vanligaste ämnet när barn söker stöd hos Bris är psykisk ohälsa. Många barn upplever att vuxna inte ser dem, lyssnar eller förmår stötta.

Barns utsatthet i vardagen ökar. Mobbing ökar men också våld, övergrepp och kränkningar.

Den psykiska ohälsan är utbredd och allvarsgraden i samtalen ökar.

Samhället brister allt mer i sitt stöd. Det är inte lätt att få hjälp helt enkelt.

Man avslutar med att säga att Sverige är på många sätt ett bra land för barn och det är positivt att barn söker kontakt och stöd. Men utvecklingen är oroande.

Ja, det är ledsamt att läsa. Och samtidigt så konstigt. Jag trodde att allt skulle bli bättre när det gäller barnen. Man satsar ju så mycket på barnen. Man betalar 92 % av vad en förskoleplats kostar /ca 140 000 kr per barn och år)...därför att det är barnens rättighet att få gå på förskolan. Det är där barnen lär sig det sociala samspelet, solidaritet, empati, jämställdhet, får grunden i skolkunskaperna lagda...och en hel massa andra saker. Sen fortsätter den sociala träningen i skolan och på fritids i många år. Hur kan det ha blivit så här? Vad är det som skaver?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar