torsdag 1 februari 2018

Lärfritids!

Klyftorna i Sverige har ökat på ett skenande sätt i Sverige under de senaste 35 åren. LO har utrett saken. De tillsatte en jämlikhetsutredning och har nu kommit fram till hur man ska skapa en mer jämlik skola.

Skolan är ju grundläggande för att skapa lika möjlihgeter för alla. Men problemet är att den svenska skolan inte klarar av att kompensera de elever som har sämre förutsättningar att klara skolarbetet. Det är nämligen så att det inte bara är klassrumssituationen som spelar roll för lärandet. Hemmet spelar också roll i lärandet. De resursstarka föräldrarna vet om det. Och de ser till att deras barn får en aktiv och stimulerande fritid. De besöker museer, teatrar, bibliotek...barnen får hålla på med idrott och kulturaktiviteter. De får hjälp med läxor och skolarbete av föräldrarna. Och så har inte barn till arbetarföräldrar.

Skolan måste alltså kunna kompensera för skillnaderna i livsbetingelser. Skolan måste förbättras för att skolresultaten ska kunna höjas. Och enligt LO går detta inte om man inte också riktar uppmärksamheten åt de många timmar, majoriteten av dygnet, som barnet INTE befinner sig i skolan.

Och här kommer FRITIDS in. I de lägre åldrarna tillbringar ofta eleverna lika mycket eller mer tid på fritids än i förskoleklassen eller skolan. Ändå får fritids så lite pengar jämfört med skolverksamheten. Och barngrupperna är mycket stora.

I ljuset av allt det ovanstående föreslår LO en av de största välfärdsreformerna på decennier - INFÖRANDET AV LÄRFRITIDS.

Och det här skulle införandet av LÄRFRITIDS innebära:
- Fler anställda. Det skulle röra sig om en fördubbling av antalet anställda per barn.
- Fler barn måste med! 84 % av barnen mellan 6 och 9 år är idag inskrivna men bara 22 % av barnen mellan 10 och 12 år. Barnen måste få en stimulerande fritid när de är äldre än 9 år också! Fler barn måste alltså in i verksamheten!
- Fritids måste innehålla fler aktivieter! Kulturskola och idrottsföreningar ska kunna samverka med fritids och elverna ska få ägna sig åt gratis aktiviter som en del av fritids! Läxläsning och andra former av särskilt stöd ska finnas också! Och inte att förglömma....barnen ska få leka fritt också! Gubevars.
- Och det duger inte att bara barn som har arbetande föräldrar ska få den stora förmånen att gå på fritids! ALLA barn måste få gå. Alla barn måste få gå lika mycket på fritids.
- Personalen måste vara utbildad. Det kan vara yrkesutbildning på gymasienivå, på folkhögskola eller högskola det rör sig om. Idag är det problem att få tag i utbildat folk och så kan man ju inte ha det.
- Skola och fritids måste vara som en helhet. De ska jobba gemensamt med att uppnå läroplanens mål. Skoldagen, inklusive fritids, bör ses som en helhet. Här får barnet utveckla alla sina förmågor. Personalen ska samverka.
- Och en annan viktig sak - fritids måste var GRATIS. Ekonomin utgör nämligen ett hinder för barn till fattiga föräldrar. Och det går icke för sig. Alla måste med.

Japp. Ska det bli nån ordning på torpet måste staten ta ansvar. Staten måste utöka sin fostrarroll. Hela dagen måste täckas in så att alla nås av statens vida famn. Och det är värt precis vad som helst.

Problemet är inte att föräldrar har för dålig ekonomi för att kunna gå ner i arbetstid och finnas där för sina barn efter skolans skut.
Problemet är inte att föräldrar har för dålig ekonomi för att ha råd att erbjuda sina barn roliga och meninsfulla fritidsaktiviteter.
Problemet är inte att föräldrar har för dålig ekonomi för att kunna gå ner i arbetstid och få tid att hjälpa sina barn med skolarbete och läxor.

NÄ. Föräldrar hör inte dit. Staten ska fixa allt. Tanken blir alltså INTE att förbättre de sämst ställda föräldranas ekonomi utan ge dem pengar bakvägen. Mer fritids. Gratis fritids. Mer personal. Mer aktiviter.

Ingen funderar heller över det faktum att även resursstarka föräldrar inte har särskilt mycket tid för sina barn. De arbetar de också...och jag tvivlar starkt på att de efter arbetsdagens slut glatt lallar iväg till teatrar och museer. Jag tvivlar på att de har en mamma eller pappa hemma efter skoldagens slut. Jag tror att de barnen också hamnar hemma i det tomma huset framför en tv eller en dator. Det är moderna barns villkor. Oavsett klass.

Ingen funderar heller på vad som ska hända med barnen när de har fyllt 12 år. Är det alltså rimligt att 12-åringar klarar sig själva efter skolans slut? Är det rätt att omyndiga individer inte har en förälder närvarande på eftermiddagarna och på loven? Vem hjälper dem med läxor? Ser till att de får en meningsfull fritid?

Men det får bli som det kan. Det måste det i detta land. I detta land har man en enda utgångspunkt. Att barn inte hör hemma i sina hem. De hör hemma på institution. Det är DÄR de ska utvecklas, ha det roligt, lära sig. Inte hemma. Barn behöver personal. Inte föräldrar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar