onsdag 14 februari 2018

Den fantastiska förskolan?

Häromdagen kunde man läsa att den fantastiska svenska förskolan inte mår bra. Den svenska förskolan är fantastisk. Så är det bara. Fokus är omsorg, lek och lärande och detta skapar en trygghet hos både barn och föräldrar. Och barnen får utvecklas tillsammans med sina kompisar coh föräldrarna kan gå till jobbet och veta att barnen har det bra! Så allt är...ja, helt fantastiskt.

Men det är ändå inte riktigt bra.

Runt 40 % av barnskötarna tycker att arbetet är psykiskt ansträngande dagligen.

18 % av barnsktarna har dagligen svårt att hinna med toalettbesök.

45 % av de barnskötare som upplever arbetet som psykiskt ansträngande säger att de dagligen överväger att lämna yrket.

Det är för lite personal. 30% av barnskötarna anser att bemanningen är otillräcklig varje dag.

Barngrupperna är för stora. 60% av förskoleavdelningarna överskrider Skolverkets riktlinjer för gruppstorlekar. Fast detta kanske till och med är en underdrift...på fb-sidan förskoleupproret vände sig flera mot den uppgiften och trodde inte att det var riktigt sant.

Det är för få tillvidareanställda. Personalomsättningen är stor. Tryggheten för barnen minskar och belastningen på ordinarie personal ökar.

Men trots problemen som på något sätt ändå verkar stora råder det inget tvivel om saken. FÖRSKOLAN ÄR FANTASTISK. Fast den måste bli bättre så klart. För fantastiskt är liksom inte fantastiskt nog. Märkligt nog.

.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar