torsdag 13 februari 2014

Ordklasser för 5:e årskursen

Nu har jag och barnet som går i 6:an gjort färdigt grammatikavsnittet för folkskolans 5:e årskurs från 1953. Det var inte så komplicerat så vi gick ganska fort fram. Snart sätter vi igång med 6:e årskursen.

Det här behandlas i boken:

Substantiv

Hitta i text
Singular och plural - olika ändelser
Obestämd och bestämd form
Ta ut substantiv i text och ange om det står i obestämd eller bestämd form.
Grundform och genitiv
Genus. Ange vilket genus olika ord har.

Adjektiv

Böjning - kongruensböjning - en gul banan - ett gult plommon
Komparation

Verb

Infinitiv
Supinum
Tempus - presens, imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt, futurum
Tema
Starka verb
Particip - form som föregås av hjälpverbet vara eller bliva (skörden är bärgad). Ta ut particip i en text.
Presens particip -ande

Ordklasser

Ta ut substantiv, adjektiv och verb ur en text.

Ordbildning

Sammansatta ord - fönster + ruta = fönsterruta
Avledda ord - ändelser tex - -dom, -lek, -het...

Räkneord

Grundtal och ordningstal

Pronomen

Personliga pronomen
Ta ut personliga pronomen ur en text.

Possessiva pronomen
Fyll i possessiva pronomen som fattas i en text.

Relativa pronomen
Ta ut relativa pronomen ur en text.

Frågande pronomen
Ta ut frågande pronomen ur en text.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar